Suriname en Nederland bespreken defensiesamenwerking

GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname en Nederland hebben tijdens een gezamenlijke persconferentie aangegeven, de defensie samenwerking tussen de beide landen verder te verstevigen.

In dat kader is de defensieminister van Nederland Anna Bijleveld-Schouten op uitnodiging in Suriname om van gedachten te wisselen.

Met de Nederlandse ambtgenoot is de afgelopen periode intensief van gedachten gewisseld en zijn partijen tot een intentieverklaring gekomen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Minister Mathoera verwelkomt Nederlandse collega op de luchthaven

Minister Krishnakoemarie Mathoera geeft aan, dat Suriname achter de intentieverklaring staat. De komende periode zullen partijen punten in deze verklaring omzetten in concrete acties. Er worden functionarissen aangewezen om verdere gesprekken te voeren.

De bewindsvrouw benadrukt, dat bepaalde capaciteiten alleen kunnen worden versterkt door samenwerking. Onze paraatheid en inzetbaarheid kan ook vergroot worden door die samenwerking.

Minister Bijleveld- Schouten gaf aan, dat de beide landen een gedeeld verleden hebben en daarom een bijzondere band hebben.

De intentieverklaring behelst de samenwerking op het gebied van het opleiden van militairen, kadervorming en het verkennen van mogelijkheden voor het wederom uitoefenen van jungletrainingen in ons land.

De Nederlandse bewindsvrouw ziet de intentieverklaring als een mooi uitgangspunt om de defensiesamenwerking tussen de beide landen verder uit te diepen.

Overige berichten