Suriname en Guyana op weg naar potentiele mooie toekomst

GFC NIEUWSREDACTIE- van 17 – 19 maart heeft de virtuele Guyana Basin Summit plaatsgevonden (GBS).

GBS is de virtuele ontmoetingsplaats op het gebied van Gas en Olie voor leidinggevenden uit de industrie, experts, belanghebbenden bij de overheid, lokale ondernemers die netwerken en waardevol inzicht bieden in het potentieel van de regio.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking was op 18 maart 2021 spreker tijdens dit virtueel evenement en gaf zijn visie over dit onderwerp.

Hij gaf aan dat Suriname en Guyana op weg zijn naar een potentieel mooie toekomst met enorme verantwoordelijkheden voor het politieke leiderschap.

In de huidige wereld waarin we onderling afhankelijk zijn van economische, financiële en toeleveringsketenstromen kan duurzame vermogensontwikkeling niet alleen worden bereikt door middel van nationale ontwikkelingsdoelstellingen en inspanningen, maar vereisen ook samenwerking tussen landen.

Naast de grensoverschrijdende uitdagingen moet ook rekening gehouden worden met de beperkte financiële en personele middelen op nationaal niveau, de nabijheid en geopolitieke realiteit.

Volgens minister Ramdin biedt het Guyana Basin een geschikte natuurlijke omgeving voor het bevorderen en ondersteunen van een ontwikkelingspolitieke conceptie om strategische en duurzame samenwerking als een collectief van naties met hulpbronnen, die kan leiden tot structurele ontwikkeling ter verzekering van vrede, economische groei en stabiliteit in onze sub regio.

Daarom zouden de politieke leiders van Suriname, Guyana, Frans-Guyana (Frankrijk), Venezuela (wanneer daar de interne politieke spanningen zijn opgelost), Brazilië en mogelijk ook Colombia zich moeten gaan bezighouden met de specifieke elementen van deze geostrategische asset-based en geopolitieke machtspositie.

We moeten daarbij denken aan lange termijn verbintenissen met betrekking tot samenwerking op het gebied van op hulpbronnen gebaseerde ontwikkeling om zowel strategische waarde als invloed in mondiale aangelegenheden te realiseren.

In deze strategische samenwerkingsinspanningen moeten ook institutionele capaciteitsopbouw (staatsinvesteringsfondsen en de ontwikkeling van lokale inhoud) opgenomen worden om de productie, prijsstelling en distributie van olie, gas en andere natuurlijke hulpbronnen te beheren.

Minister Ramdin concludeerde tenslotte: “De presidenten van Suriname en Guyana hebben al overeenstemming bereikt over een strategisch partnerschap.

En beiden zouden het initiatief moeten nemen om de leiders van het Guyana Basin bij elkaar te brengen. Er is geen tijd te verliezen.”

BEKIJK OOK: Groeiende belangstelling landbouwers voor SAMAP’s Matching Grant Facility

Overige berichten