Suriname en Frans-Guyana evalueren samenwerking aan de grens

GFC NIEUWS- Delegaties van Suriname en Frans-Guyana hebben de samenwerking op het gebied van veiligheid aan de grens geëvalueerd.
Op 5 februari kwamen functionarissen van beide landen bijeen in St.Laurent. Het betrof de tweede meeting over de gezamenlijke acties tegen de criminaliteit, waarbij er nieuwe afspraken werden gemaakt.
Miriam Mac Intosch (directeur Geopolitieke Aangelegenheden en Internationale Ontwikkelingssamenwerking) benadrukte tijdens de meeting dat Suriname bijzondere waarde hecht aan de goede bilaterale relatie met Frankrijk c.q. Frans-Guyana.
Goed nabuurschap is volgens haar een van de belangrijke principes van het buitenlands beleid van de regering. Mac Intosch zegt dat de grens tussen Suriname en Frans-Guyana er een is met heel wat uitdagingen, waardoor het van belang is dat er dialoog wordt gevoerd.
Hieruit moeten er oplossingen voortvloeien die de ontwikkeling van en samenwerking tussen beide landen ten goede komen. De Surinaamse functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de samenwerking tussen Suriname en Frankrijk, waarvan Frans-Guyana een overzees gebied is, altijd goed is geweest.
Deze samenwerking kent echter ook haar pijnpunten, die een gezamenlijke aanpak vragen. “Het gaat om de ontwikkeling van de mensen, dus je moet met elkaar blijven praten en samen zaken oplossen”, stelt Mac intosch. Ze benadrukt dat er respectvol wordt samengewerkt.
Tijdens de meeting zijn er nieuwe afspraken gemaakt in die zin dat partijen nader tot elkaar zullen komen. Een van de resultaten is dat er een focal point is aangewezen voor wat betreft het beschermen van het milieu tegen kwikvervuiling.
Mac Intosch benadrukt dat beide landen lid zijn van het Minamata Verdrag, dat het gebruik van kwik verbiedt. Ook op dit stuk willen partijen met elkaar gaan samenwerken.
De Surinaamse delegatie bestond verder uit functionarissen van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), het Nationaal Leger (NL) en het Korps Politie Suriname (KPS).
Korpschef Roberto Prade sprak van een vervolgmeeting. De eerste meeting was enkele maanden terug in Paramaribo en toen zijn er afspraken gemaakt betreffende de patrouilles op de rivier, de veiligheid langs de grens en het delen van informatie.
Deze afspraken werden woensdag in St.Laurent geëvalueerd. “Op het stuk van de informatiedeling zitten we goed, er is een focal point van de Franse en de Surinaamse zijde en de informatiedeling komt goed op gang”, zegt de politietopper.
Voor wat betreft het veiligheidsaspect zegt hij dat een gezamenlijke actie van het NL, het KPS en de Franse autoriteiten heeft geresulteerd in de aanhouding van een crimineel, die een prominente rol heeft gehad in een aantal berovingen, waarbij er zelfs doden zijn gevallen. De korpschef merkt op dat er nu een relatieve rust is.
“De bedoeling is dat wij samen met de Fransen gaan kijken hoe wij de zaak gaan consolideren. We gaan sowieso wederom starten met de patrouilles om het personenverkeer en daarbij de illegalen in de gaten te houden”, aldus Prade.
Hij zegt dat waar er opgetreden zal moeten worden tegen illegale activiteiten dat ook gaat gebeuren. In elk geval zal van Surinaamse zijde worden voorkomen dat eigendommen van mensen worden vernield. “We maken ons sowieso sterk om het gebied aan de grens veilig te houden, samen met de Fransen.”