fbpx

Suriname en EU voeren ‘Artikel 8- gesprekken’

GFC NIEUWS- Suriname en de Europese Unie (EU) hebben hun regulier dialoog gehad.
Het gaat om de zogenaamde ‘Artikel 8-missie’. Daarbij is er van gedachten gewisseld over een aantal zaken zoals economie, politiek, beleid en bestuur. Na de beraadslagingen moet onder meer duidelijk zijn welke technische en financiële steun gegeven kan worden. M
inister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat de band met de EU noodzakelijk is en dat deze verder versterkt moet worden.
Van de projecten die lopen met de EU is er potentie om deze uit te breiden.
Suriname zal formuleren wat de prioriteiten zijn binnen de samenwerking. Minister Ramdin gaf aan, dat de EU zal aangeven op welke wijze ze de financiële steun zal geven richting ons land. Prioriteit voor Suriname zijn onder andere de aanpak van het Covid-19-vraagstuk, jeugdbeleid, onderwijs, gezondheidszorg, milieu en veiligheid. De bewindsman gaf aan, dat Suriname veel profijt zal hebben aan de goede relatie met de EU.
Ramdin noemde ondermeer technische bijstand voor de economische ontwikkeling om bijvoorbeeld de export te promoten. Op alle sectoren eigenlijk zal ons land daar profijt aan hebben. De EU ziet graag dat ons land zich onder meer houdt aan bepaalde principes zoals goed bestuur, bescherming van mensenrechten en de aanpak van corruptie.
Suriname heeft gevraagd dat de Europese Investeringsbank ons land te hulp schiet omdat in de toekomst grote projecten zullen worden uitgevoerd met het oog op de olie en gasvondsten voor onze kust. Minister Ramdin is ingenomen dat er van gedachten is gewisseld met de EU in de persoon van haar Ambassadeur Fernando Ponz-Canto.
Ambassadeur Fernando Ponz-Canto gaf aan, dat alle sectoren in de relatie met Suriname besproken zijn. Belangrijk is, dat er vooruitgang is geboekt op diverse vlakken voor ons land. Het is de eerste bijeenkomst van de EU met de regering Santokhi/Brunswijk. De ambassadeur vond het onderhoud zeer nuttig voor beide partijen aangezien het een moment is geweest om de relatie verder te verstevigen.

BEKIJK OOK
PALU: achter oprichting New Surfin zaten foute bedoelingen