Suriname en Dominica tekenen Memorandum of Understanding

President Desi Bouterse gaf tijdens de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) aan dat de relatie tussen Suriname en Dominica altijd goed is geweest. De ondertekening vond donderdag plaats in het district Commewijne, waar ook te gast was de premier van Dominica, Excellentie Roosevelt Skerrit.

De relatie tussen Suriname en de Caricomlanden is altijd gezond geweest, zo ook de band met Dominica. Wederzijdse ondersteuning, wederzijds respect en wederzijds voordeel is vaak ter sprake gekomen tussen deze twee landen. Deze intentieverklaring is bedoeld om daar concreet inhoud aan te geven. Verwacht wordt dat door de samenwerking de banden binnen het Caricomgebeuren zullen verdiepen. Het gaat hierbij om twee kleine landen in ontwikkeling die veel potenties bezitten.

Premier Roosevelt Skerrit van Dominica gaf in zijn speech mee dat hij enorm onder de indruk is van het bezoek aan Suriname. Hij gaf verder aan dat zowel hij als zijn delegatie zich helemaal thuis voelen door de aangename ontvangst. Volgens de Premier moet de bevordering van bilaterale relaties tussen Caricomstaten beter op gang komen, zodat de banden tussen de landen verder verstevigd kunnen worden.

Suriname en Dominica kunnen op een aantal gebieden met elkaar samenwerken. Klimaatverandering, gezondheidszorg, agrarische sector en nog veel meer zaken kwamen aan de orde bij de ondertekening van het MoU.

Bij de ondertekening waren ook aanwezig de ministers van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan, Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Ronnie Benschop van Defensie en Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken. Zij werden persoonlijk verwelkomd door de districtscommissaris van Commewijne, Adjaikoemar Kali.(GFC)