Suriname en China bespreken visexport

GFC NIEUWS- Bij het bezoek van de Chinese ambassadeur Liu Quan en zijn delegatie aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, is er een overeenkomst getekend die Suriname in de gelegenheid stelt om vis te exporteren naar China.
Echter, voor hieraan invulling kan worden gegeven, moet een inspectie plaatsvinden door Chinese technici van de procedures vanaf de vangst tot de export.
Er bestond enige onduidelijkheid over de kosten gepaard gaande met de inspectie door de Chinese technische staf. Normaliter is het zo dat de kosten die worden gemaakt voor een audit, gedekt worden door het land dat de audit uitvoert.
Bij de inspectie door de Chinezen is het zo dat Suriname voor de kosten zal moeten opdraaien. Afgesproken werd dat China eerst goedkeuring zal moeten verlenen aan de vissoorten die Suriname wil exporteren en wel rechtstreeks naar China en niet via Hong Kong of Vietnam.
Ook heeft Suriname aangeven belangstelling te hebben in de export van visblazen, gedroogd en/of bevroren. Tot nu toe kan de export alleen plaatsvinden via Hong Kong of Vietnam, wat met zich meebrengt dat de prijs alleen maar hoger wordt.
De verhoogde prijs verzwakt de concurrentiepositie van Suriname. Indien China akkoord gaat met de voorgestelde soorten en de rechtstreekse export, zal de inspectie kunnen worden uitgevoerd.

Overige berichten