Suriname en Canada ontmoeten elkaar voor bilaterale discussies

GFC NIEUWSREDACTIE- Een delegatie van vertegenwoordigers van de regering van Canada had maandag een virtuele ontmoeting met vertegenwoordigers van de regering van Suriname om bilaterale besprekingen aan te gaan.

Het team uit Canada werd geleid door Carmen Sorger, directeur Caribische Betrokkenheid, Global Affairs Canada, terwijl de besprekingen vanuit Suriname werden geleid door Sachi Soekhoe, plaatsvervangend permanent secretaris voor geopolitieke zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Zaken en Internationale Samenwerking van Suriname.

De Canadese ambassadeur in Suriname, Mark Berman, opende de bijeenkomst.

De bespreking had als doen na te gaan hoe Canada en Suriname de samenwerking tussen de twee landen kunnen verbreden en om te beginnen met het opstellen van een gezamenlijke routekaart voor actie om gemeenschappelijke prioriteiten na te streven.

De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren Covid-19-actie, multilaterale en regionale prioriteiten, capaciteitsopbouw en commerciële betrokkenheid.

Deze besprekingen werden gehouden na verschillende ontmoetingen op topniveau tussen Canada en Suriname, waaronder de eerste Canada-CARICOM ontmoeting tussen ministers van Buitenlandse zaken die in februari werd gehouden, vervolgens een teleconferentie tussen de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Marc Garneau en de Surinaamse minister Albert Ramdin en onlangs besprekingen tussen de Canadese ambassadeur in Suriname en minister Ramdin tijdens de accreditatie van de ambassadeur.

Tijdens de besprekingen hebben vertegenwoordigers van beide partijen de nadruk gelegd op prioritaire gebieden en updates gedeeld over het huidige werk van beide regeringen, zowel bilateraal als multilateraal.

Aan het einde van de besprekingen kwamen de delegaties overeen de besprekingen in de nabije toekomst te continueren, de routekaart voor samenwerking verder vast te stellen en updates te delen over de voortgang van de werkzaamheden op de samenwerkingsgebieden.

Overige berichten