fbpx

‘Suriname en Antigua & Barbuda zetten mijlpaal neer’

Suriname en Antigua & Barbuda zetten een bijzonder mijlpaal neer met het verstevigen van hun samenwerking.

Beide landen zetten zich in om binnen Caricomverband de ontwikkelingsmogelijkheden op elkaars gebied optimaal te benutten, om zo steeds meer economische ontwikkeling tot stand te brengen. “Hiermee zal op innovatieve wijze invulling gegeven worden aan de samenwerkingsgedachte tussen Caricom zusternaties. Hetgeen als bijzondere mijlpaal binnen het Caricom joint enterprise initiative zal worden opgetekend”, benadrukt president Desiré Bouterse.

President Bouterse heeft op 28 mei premier Gaston Browne van Antiqua & Barbuda ontvangen voor een bilateraal overleg. “Ik wens dit moment aan te grijpen om de committering van Suriname aan het verder verbreden van de relatie tussen Suriname en Antigua & Barbuda te onderstrepen. Dit zowel bilateraal, regionaal als multilateraal. Uw bezoek markeert een belangrijk mijlpaal”, aldus president Bouterse. Hij doelt met het voorgaande op de dertigste herdenking van de bilaterale samenwerking tussen beide landen. “Het is daarenboven een bijzonder moment om een hernieuwde impuls te geven aan de verdere duurzame samenwerking en het verdiepen van deze relatie middels tastbare initiatieven voor duurzame samenwerking.”

BEKIJK OOK
Suriname krijgt Mangrovefonds

President Bouterse noemt het initiatief prijzenswaardig om de samenwerking tussen Suriname en Antigua en Barbuda te consolideren, door inschakeling van het Caricom ontwikkelingsfonds(CDF). “Dat geeft aan dat de oproep voor benutting van bestaande mogelijkheden in elkaars landen, ten goede is aan te wenden voor de ontwikkeling van onze landen en de regio. Dit is goed doorgedrongen.”

Beide landen hebben reeds enige tijd initiatieven ontplooid om te geraken tot samenwerking op specifieke gebieden, zoals: landbouw, veeteelt, visserij, lucht- en zeetransport, natuurlijke hulpbronnen, multi-destinatie toerisme, hospitality engagement en buitenlandse investeringen.

Na de toespraak van de president heeft minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme een presentatie verzorgd aan de delegatie.

Het overleg tussen de delegaties werd vervolgens voortgezet op het presidentieel paleis. Ook hebben er meetings met ondernemers plaatsgevonden.