fbpx

Suriname Creditor Committee kondigt oprichting aan

GFC NIEUWS- Een representatieve groep van institutionele houders van Eurodollar-obligaties met vervaldatum in 2023 en 2026 (gezamenlijk de “Eurobonds”) uitgegeven door de Republiek Suriname is samengekomen om een crediteurencommissie (het “Committee”) op te richten.
Dit naar aanleiding van de aankondiging door de Republiek Suriname om gebruik te maken van de 30 dagen uitstelperiode op de couponbetaling die op 26 oktober 2020 verschuldigd was op de 2026 euro-obligaties. Bovendien heeft de Republiek de intentie om uitstel van betaling op de in vreemde valuta luidende schuld aan te vragen.
Leden van het Committee zijn onder andere de volgende vermogensbeheerders: Franklin Templeton Investment Management Limited, Eaton Vance Management, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC en Greylock Capital Management, LLC.
Het Committee verwelkomt een dialoog met de Regering van de nieuwgekozen President Chandrikapersad Santokhi, en erkent de eerste maatregelen die de autoriteiten hebben genomen om de economische tegenwind waarmee het land wordt geconfronteerd en de gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden.
Het Committee heeft zich georganiseerd om met de Republiek Suriname in gesprek te gaan over de huidige situatie en om de communicatie tussen schuldeisers te faciliteren. Vertegenwoordigers van het Committee woonden de beleggerspresentatie bij die op 30 oktober 2020 door de Republiek Suriname werd gehouden.
Leden van het Committee zijn van mening dat toekomstige interacties met de Republiek Suriname moeten worden uitgevoerd op een wijze die consistent is met de door de G20 onderschreven principes voor schuldherstructurering, waaronder transparantie en tijdige informatiestroom, open dialoog, acties te goeder trouw en eerlijke behandeling van schuldeisers.
Het Committee erkent ook dat Suriname nu onderhandelingen voert met het IMF en andere internationale financiële instellingen, en moedigt de autoriteiten aan om een dergelijk engagement na te streven op een open en transparante manier, die de actieve deelname van alle belanghebbenden omvat.
Het Committee is voornemens zichzelf op te richten als een houderscomité onder de voorwaarden van de euro-obligaties, en wordt geadviseerd door Newstate Partners LLP.

BEKIJK OOK
Newmont Suriname eist dat alle werknemers gevaccineerd zijn tegen Covid-19