Suriname co-presidentschap eindigt bij 20ste high level meeting CELAC – EU drugsmechanisme

Vanaf 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2018 fungeerde Suriname namens de Community of Latin American and Caribbean Countries (CELAC), als co-president van het Coördinatie- en Samenwerkingsmechanisme op het gebied van drugs tussen de CELAC-regio en de Europese Unie.

Suriname heeft het co-presidentschap overgenomen van Argentinië, en werd vanuit Brussel, België, uitgevoerd door de ambassade van Suriname te Brussel, België in nauwe samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid van het Kabinet van de President en ondersteund door de Nationale Anti — drugs Raad (NAR).

Het algemeen doel van het CELAC-EU Mechanisme is om de dialoog tussen de twee regio’s over bestrijding van internationale drugscriminaliteit te verbeteren en de effectiviteit van de regionale en internationale samenwerking op het gebied van de bestrijding van de internationale drugs- en gerelateerde criminaliteit te verhogen.

Het co-presidentschap van de Suriname is officieel ten einde gekomen met het succesvol coördineren van de 20ste High Level bijeenkomst van het EU-CELAC Drugs Mechanisme in Sofia, Bulgarije van 21-22 juni 2018. De bijeenkomst is afgesloten met de aanname van de aangehechte Sofia Slotverklaring.

Tijdens de High Level bijeenkomst, heeft de Surinaamse delegatie vier presentaties gehouden vanuit het Surinaams perspectief op het wereldwijde drugsprobleem en de noodzaak van effectieve internationale samenwerking. Door de vertegenwoordigers van DNV is gesproken over Cyber Security met een focus op Darknet en over de economische gevolgen van de antidrugs maatregelen die Suriname implementeert op de containerhavens.

De NAR-vertegenwoordiger heeft gesproken over sociale en gezondheidseffecten van het drugsprobleem in Suriname en de antwoorden daarop, terwijl de vertegenwoordiger van de Surinaamse Missie bij de EU een reflectie op de samenwerking tussen de EU en CELAC presenteerde. Alle presentaties zijn zeer goed ontvangen door de bijeenkomst.

Van 18-20 juni 2018, voorafgaand aan de High Level bijeenkomst, werd de 3de jaarlijkse conferentie gehouden van het Coöperatie Programma tussen Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de Europese Unie op het gebied van Drugsbeleid, met als thema ‘Successen en uitdagingen bij het implementeren van genderbenadering en het versterken van vrouwen als cross-cutting issue’.

Namens Suriname heeft Luitenant-Kolonel Veira een presentatie gehouden met als titel: “Progress in the implementation of the gender approach in the National Strategy”, waarin zij uitvoerig de stand van zaken in Suriname heeft meegedeeld.

Uit de vele presentaties is gebleken dat er op dit gebied nog geen gedegen data verzameling en analyse plaatsvindt. Verder dat speciaal drugsbeleid gericht op voor vrouwen gebrekkig is of ontbreekt. Dat vrouwen wel toegang hebben tot dienstencentra en gezondheidsdiensten, maar dat zij zich gestigmatiseerd voelen en geneigd zijn de behandeling eerder te beëindigen vanwege hun verantwoordelijkheid binnen het gezin.

Het vervullen van het co-presidentschap van het drugsmechanisme door Suriname is onderdeel van het geïntegreerd uitvoeren van het in het ontwikkelingsplan 2017-2021 uitgestippelde buitenlands- en veiligheidsbeleid gericht op een effectieve aanpak van de grensoverschrijdende drugs- en gerelateerde criminaliteit.

Voor Suriname blijft het prioriteit om effectieve internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan met drugs producerende en consumerende landen om zodoende de illegale doorvoer van drugs via het Surinaams grondgebied effectief te kunnen terugdringen.(GFC)