Suriname Centrale Ambulance Dienst opent nieuwe hoofdkwartier te Lelydorp

GFC NIEUWSREDACTIE- De Stichting Suriname Centrale Ambulance Dienst (SUR-CAD) opent op 15 februari officieel en virtueel de deuren van haar nieuwe hoofdkwartier aan de Poerwodadiweg 162 te Lelydorp.

Sinds 2015 levert deze particuliere organisatie een belangrijke aanvulling op de ambulancedienst(en) van de overheid. Na bergen te hebben verzet, kan volgens Roël Brug, directeur eigenaar van SUR-CAD, eindelijk gezegd worden dat de organisatie een enorme groei heeft doorstaan, welke zich reflecteert in onder anderen het voertuigen park, personeelsbestand en expansie van dienstverlening.

Gedurende de komende maanden zal SUR-CAD deze groei middels een digitale campagne presenteren aan het publiek met de nadruk op hun slagzin: ‘117, omdat elke seconde telt!’

Met de opening van het nieuw gebouw doet het bedrijf niet alleen een stap voorwaarts, maar gaat het bedrijf een hernieuwde fase in.

Zo zal het gebouw voorzien zijn van een ‘state of the art’ meldkamer en fungeren als centraal meldpunt voor klanten, patiënten en overige medisch-gerelateerde units, welke zal voorzien in de verkoop van medische apparatuur met een gecertificeerde kwaliteitsgarantie. Aan kopers wordt alle nodige informatie verschaft voor het juiste gebruik.

Ook is de bedoeling in het gebouw een prikpunt te vestigen met openingstijden in zowel de ochtend- als middaguren en is er een mobiele prikdienst voor personen die geen prikpunt kunnen bezoeken.

Behalve dat het gebouw open is voor publiek, wordt er ook hard gewerkt aan een website waar alle informatie over de diensten gedetailleerd belicht zullen worden.

Momenteel werkt SUR-CAD samen met haar partners aan de ontwikkeling van een ambulance applicatie voor de mobiele telefoon. Bij een ongeval staat men dan met één druk op de knop in verbinding met de meldkamer. Hiermee wordt tegelijkertijd belangrijke data geregistreerd, zoals de locatie, tijd en de aard van de melding, kortom al hetgeen dat het werkproces van ambulancedienst op termijn kan verbeteren en dat er eindelijk een gedegen data base op na gehouden kan worden. Dit zal resulteren in het beleid op het gebied van decentraliseren van deze dienstverlening. Voor de toekomst heeft oprichter en directeur Roël Brug duidelijke wensen; een tweede spoedeisende hulp die in Suriname hoognodig is.

Om kwalitatieve zorg te bereiken is ook een betere samenwerking tussen alle zorgdiensten en de overheid zeer vereist. “Door middel van samenwerking bereik je nog meer. De ontwikkeling van SUR-CAD ging gedurende de afgelopen vijf jaren niet zonder slag of stoot. “Er moesten veel kinderziektes worden overwonnen, maar we hebben met ons team volgehouden.”, zegt Brug.

Hij startte de dienst niet alleen op met een minimale capaciteit, maar ook met de visie een ambulancedienst te leveren met kwaliteitszorg, kwaliteitsapparatuur en een goede service. Deze service moest zich ook uiten in een positieve interactie met klanten en patiënten en een heldere informatievoorziening. Tevens was het belangrijk alle benodigde communicatielijnen in kaart te brengen en te onderhouden, waaronder een goede samenwerking met ziekenhuizen en overige medische – en overheidsdiensten.

Al deze zaken waren vanaf het begin speerpunten in aanpak en beleid. En daar is in de afgelopen jaren hard aan gewerkt. “Een ambulancedienst is niet gewoon een commerciële dienst. Het heeft een hogere waarde en dient vooral een sociaal-maatschappelijk en humaan doel”, onderstreept Brug.

Behalve hun reguliere ambulance service staat SUR-CAD nu bekend om haar geavanceerde en moderne Ford Ambulance. Het is volledig voorzien van optische en akoestische signalen, waardoor het onder andere kan worden ingezet bij complexe medische gevallen en goed zichtbaar is op de weg.

Behalve dit voertuig zijn er ook andere bijgekomen ter assistentie van ongevallen van elke aard. Dit wagenpark komt met een goed opgeleid medisch team, die volgens de hoogste en internationale standaarden is getraind.

Ook een dochteronderneming wordt binnen niet al te lange tijd gelanceerd, n.l. SUR-CAD afdeling Zorgvervoer, die op een ongekend niveau zal zorgen voor de transport van ernstig zieken of personen met een beperking, waarbij alle faciliteiten, zoals moderne brancards en rolstoelen, aanwezig zijn.

Ten tijde van Corona onderhoudt SUR-CAD goede contacten met de COVID-units van de overheid, maar richt zich los daarvan vooral op particulier ondersteunende bedrijven. De dienst verzorgt o.a. ‘swap transport’, waarbij COVID-patiënten op veilige en discrete wijze worden vervoerd naar medische- of quarantaine instellingen.

Ook in deze pandemie heeft SUR-CAD een opmerkelijke bijdrage mogen leveren aan de gezondheidssector in Suriname, zegt Brug.