fbpx

Suriname Business Forum organiseert Post-Harvest Training

GFC NIEUWS- Het Suriname Business Forum (SBF) organiseert in samenwerking met de Caribbean Development Bank (CDB) de training “Post-Harvest Handling van Fruit en Groenten”.

De training wordt verzorgd in de periode september – oktober en is bestemd voor relevante actoren, voornamelijk landbouwers, exporteurs en personeel van de afhandelaar en andere actoren op de luchthaven.

Deze training is in lijn met de doelstelling van het SBF, namelijk de duurzame en innovatieve ontwikkeling van de lokale private sector.

De agrarische sector heeft hierbij bijzondere aandacht, gelet op het feit, dat duurzame primaire productie een noodzakelijke basis vormt voor ontwikkelingen in andere sectoren, met name de industriële sector, maar ook voor de promotie van exporten.

De “Post-Harvest Handling van Fruit en Groenten” training heeft als doel om het agrarisch ondernemerschap verder te stimuleren en de export van agrarische producten te bevorderen door de verliezen na de oogst te reduceren.

De training is onderdeel van een bewustwordingsprogramma en zal voorzien in het verzorgen van trainingen voor landbouwers, exporteurs en personeel van de handling agency op de luchthaven en andere actoren door de consultant, de heer Swami Girdhari.

BEKIJK OOK
Man klemgereden en beroofd van geld en auto

Het SBF heeft bewust gekozen voor een waardeketenbenadering en heeft daarom als partners voor de uitvoering van het project 20 landbouwers van de Landbouwcooperatie Kwatta & Omstreken (LCK), die producten leveren aan exporteurs; 20 medewerkers van bedrijven aangesloten bij de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) en 30 medewerkers van Surair Aircargo Services (SACS) en andere actoren, zoals de Douane, het BID team, tax free shops en vrachtvervoerders.

Het SBF heeft de middelen om de training uit te voeren gekregen van de Caribbean Development Bank na de ondertekening van een Letter of Agreement in het kader van de Caribbean Technological Consultancy Services Netwerk (CTCS), waarvan het SBF de Hub is voor Suriname.

Het CTCS voorziet in de financiering van projecten voor de private sector. Het SBF bedankt alle actoren, voornamelijk het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, voor de verkregen input, vooral voor wat betreft de gewijzigde regelgeving van de Europese Unie als exportmarkt voor de fruit- en groentensector.