fbpx

Suriname boekt vooruitgang met corruptiebestrijding

Dit blijkt uit het resultaat van de Corruption Perception Index(CPI) 2016 Transparency International(TI). Met de CPI meet de organisatie het waargenomen niveau van corruptie.

Een verandering in de score weerspiegelt een verandering in de perceptie van de mensen uit het bedrijfsleven en nationale deskundigen wiens beschouwingen onderdeel uitmaken van de Index.

Hoewel deze waarnemingen een goede maatstaf zijn voor de werkelijke mate van corruptie, is het wel sterk afhankelijk van de mening van een individu alsook van de beschikbare informatie over corruptie in het land.

De CPI verdeeld de wereld in 6 zones en Suriname maakt deel uit van de America zone. Volgens de tabel( zie foto) heeft Suriname een score van 45 en neemt daarmee de 64ste plaats in op de ranglijst van de in totaal 176 landen onderzochte landen.

Suriname heeft zich de afgelopen 5 jaren kunnen handhaven in de middenmoot en handhaaft deze positie ondanks het feit dat het is teruggevallen op de ranglijst. Het is ook goed Suriname te vergelijken met ander Caricom – lidlanden.

Meer dan twee derde van de 176 landen op CPI-2016 scoorden onder de 50, op een schaal van 0 (waargenomen als zeer corrupt) tot 100 (vernomen als zeer schoon/zuiver). Dit is een bevestiging dat Suriname nog steeds serieus beleid maakt en uitvoert met betrekking tot corruptiebestrijding.

OOK INTERESSANT
KTS Group toont interesse in oliepalmteelt Suriname

Het is verwachtbaar dat de positie van Suriname zal verbeteren en dat onder meer de volgende inspanningen daartoe zullen leiden te weten:

1. de aangenomen anti-corruptiewet die sterk gericht is op preventie en aanpak van corruptie;

2. de aangenomen wet op Jaarrekeningen, die een goede aanzet geeft om verder te werken aan transparantie, goed bestuur en controle die noodzakelijk is voor Surinaamse bedrijven alsook het bestrijden van corruptie;

3. Wet Elektronisch Rechtsverkeer die het mogelijk maakt om de dienstverlening naar de burgers toe efficiënter te maken, waarbij processen tussen de overheid en burgers en overheidsinstanties onderling transparanter kunnen verlopen en hierdoor corruptie kan worden geëlimineerd.

4. de in voorbereiding zijnde nieuwe Comptabiliteitswet;

5. de in voorbereiding zijnde Aanbestedingswet en

6. het publiceren van data m.b.t. de Staatsfinanciën op de website van de Overheid.

Onlangs is wederom de oproep gedaan bij de jaarrede 2018, om gezamenlijk de corruptie te bestrijden en te werken aan mentaliteitsombuiging.