fbpx

Suriname benadrukt noodzaak coöperatie en solidariteit binnen NAM

GFC NIEUWS- In Baku, Azerbaijan kwamen staatshoofden en regeringsleiders van de Non-Aligned Movement (NAM) bijeen voor een top-ontmoeting op 25 en 26 oktober onder het thema “Het hooghouden van de Bandung principes, teneinde verzekerd te zijn van een gezamenlijke en adequate reactie op de uitdagingen van de hedendaagse wereld”.

President Desiré Bouterse werd tijdens deze 18e NAM Summit vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle.

De Beweging van Niet-Gebonden landen is de tweede grootste multilaterale organisatie, waarin ongeveer twee derde van de lidlanden van de Verenigde Naties zijn vertegenwoordigd.

De beginselen van de NAM, vervat in de zogeheten Bandung Principles die in 1955 werden overeengekomen, zijn nog steeds valide binnen de hedendaagse geopolitieke realiteit.

De rode draad die unaniem op deze vergadering werd benadrukt, is het belang dat de ‘Bandung’ principes van soevereiniteit en territoriale integriteit, geen interventie en geen inmenging in de interne aangelegenheden van Staten, goed in acht moeten worden genomen.

BEKIJK OOK
NAS ondersteunt jongeren bij onderzoeken familiegeschiedenis

In dit verband werd een Speciale Verklaring door de NAM-vergadering aangenomen over de recent gehouden presidentiële verkiezingen in Bolivia. Waardering werd uitgesproken voor de beleving van democratie door het volk van Bolivia, en felicitaties geboden aan president Evo Morales Ayma voor zijn herverkiezing.

De minister heeft tijdens haar spreekbeurt de nadruk gelegd op de noodzaak voor samenwerking, solidariteit en Zuid-Zuid samenwerking tussen de lid landen van de Non-Aligned Movement, teneinde duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen voor huidige en toekomstige generaties.

Het voorgaande is in lijn met de principes van het Handvest van de Verenigde Naties, welke ook worden aangemerkt als een pilaar van het buitenlandbeleid van de Republiek Suriname.

In de marge van de NAM Summit heeft de minister van Buitenlandse Zaken ontmoetingen gehad met vertegenwoordigers van Azerbijan en andere bilaterale partners.

De Summit werd afgesloten met de aanname van het Baku Final Document.