fbpx

Suriname benadrukt acties klimaatverandering

GFC NIEUWS- De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle heeft woensdag geparticipeerd in de Our Oceans Conference in Oslo, Noorwegen gehouden.

Daar Suriname behoort tot de landen met een lage kustlijn en onze internationale committering voor het tegengaan van klimaatverandering, middels onder anderen behoud van 93% van ons bos en de nationale acties die zijn ondernomen, waaronder het instellen van het Centraal Suriname Natuurreservaat, het Mangrove Rehabilitatie Project en het op kort termijn uitbannen van Styrofoam (plastic), werd deze conferentie gebruikt als forum om onze status verder te accentueren als HFLD (High Forest and Low Deforestation) land.

In die hoedanigheid is de oproep gedaan voor de beschikbaarheid van fondsen, capaciteitsversterking en uitwisseling van informatie met landen en internationale partners.

De minister van Buitenlandse Zaken is tijdens deze conferentie als lid van het panel nader ingegaan op voormelde committeringen.

Uitvoeren van een strategisch beleid met betrekking tot onze mariene hulpbronnen, kan vele voordelen voor Suriname opleveren, zoals: de ontwikkeling van duurzame visserij, toerisme en recreatie en duurzame economische groei. Derhalve zal als onderdeel van het buitenlands beleid van Suriname, samengewerkt worden met andere landen ter ontwikkeling van een duurzame oceanen beleid en industrie.

BEKIJK OOK  In Suriname moet je minstens SRD 12000,- verdienen om op redelijk niveau te kunnen leven

De betrokkenheid van alle stakeholders zowel in de publieke en private sector is essentieel. Ook zal er meer betrokkenheid moeten zijn van jongeren om ook de belangrijke SDG-indicatoren in dit verband te halen.

De minister voert bilaterale gesprekken met relevante partners inclusief haar collega van Noorwegen teneinde ook deelgenoot te zijn van het heden door Noorwegen geïntroduceerde, als onderdeel van hun buitenlandbeleid, Ocean for Development Programma.

Afspraken zijn gemaakt voor de versteviging van de samenwerking op mijnbouw (met name olie) en visserijgebieden.