Suriname behoudt status “Vrij van Mond -en Klauwzeer zonder vaccinatie”

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Wereld Organisatie voor Diergezondheid te Parijs in Frankrijk, is met algemene stemmen door de aangesloten lidlanden aangenomen dat de Status “Vrij van Mond en Klauwzeer zonder vaccinatie”, voor Suriname behouden blijft.

Suriname werd vertegenwoordigd door het waarnemend hoofd van de Veterinaire Dienst, Gianna Karg, van het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

Deze officiële OIE-erkenning van de MKZ-status is van groot belang voor onze export mogelijkheden. De export van Surinaams varkensvlees en -producten naar de regio (Barbados), is in februari goedgekeurd door de autoriteiten aldaar, mede dankzij het behalen van deze internationale erkenning. Echter is het wel dringend noodzakelijk al de nodige maatregelen te treffen voor het behouden van deze status.

Suriname kan deze status bijvoorbeeld verliezen indien er dieren van een mindere status aan onze veestapel worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan zijn dieren afkomstig uit Brazilië.

Brazilië is “Vrij van Mond en Klauwzeer met vaccinatie” met een mindere status dan die van Suriname. De import van runderen en andere evenhoevigen vanuit Brazilië is dus verboden.

Uitzondering op dit verbod wordt gemaakt voor dieren, die na de quarantaineperiode, onmiddellijk zullen worden geslacht. Heel belangrijk is natuurlijk om ervoor te zorgen dat onze runderen niet besmet raken door introductie van ziekten uit het buitenland.

Suriname deelt zeer fragiele en soms zeer toegankelijke grenzen met zijn buren, waardoor de kans op ziekte inleiding een echte bedreiging vormt. Bovendien heeft de openstelling van het achterland de ongecontroleerde migratie van dieren verhoogd en wordt het moeilijker om het vee en de verspreiding van ziekten via mens en dier te controleren.

Momenteel heersen er enkele zeer gevaarlijke dierziekten in het buitenland die via verschillende wegen Suriname kunnen en zullen binnendringen. Behalve via de commerciële importen, kunnen deze ziekten ook door de import van besmette dieren en gecontamineerde producten van dierlijke oorsprong, in de bagages van reizigers, Suriname binnendringen via luchthavens en over de rivier in Nickerie en Marowijne.

Binnenkort zal Suriname met Latijns America verbonden zijn via Copa Airlines. Onze grootste poort, de Johan Adolf Pengel International Airport, zal dus open gesteld worden voor nog een deel van de wereld, waar er heel wat ziekten heersen die wij in Suriname niet hebben.

Ongecontroleerde importen via schepen vormen ook een groot gevaar. De smokkel van dieren en dierlijke producten via Braziliaanse schepen is reeds bekend. Smokkel via schepen uit China, de Dominicaanse Republiek en Venezuela wordt niet uitgesloten.

Afhankelijk van welke ziekte Suriname binnendringt, zal ons land te maken krijgen met tekorten aan voedsel van dierlijke oorsprong, nieuwe ziekten onder de mensen, vernietiging van de Surinaamse veestapel en de veeteeltsector en een directe stop van exporten van bepaalde producten van dierlijke oorsprong.

Het treffen van preventieve maatregelen zal de kans op de introductie van deze ziekten verkleinen.

Overige berichten