Suriname 176 nationale standaarden rijker

In Suriname is het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) de standaarden autoriteit met het wettelijk mandaat om standaarden te ontwikkelen en/of te adopteren en Nationale Standaarden vast te stellen die van toepassing zijn in Suriname. Op advies van de NEC heeft het SBB 176 IEC standaarden geadopteerd als Nationale Standaard. Deze standaarden worden per 29 juni 2018 vastgesteld als Nationale Standaarden, waarna deze door de diverse bedrijven in Suriname kunnen worden toegepast.

De Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) is de toonaangevende wereldwijde organisatie die standaarden voor alle elektrische, elektronische en aanverwante technologieën ontwikkeld en publiceert. In 2001 heeft IEC de IEC Affiliate Country Programme geïntroduceerd welke gericht is op ontwikkelingslanden over de gehele wereld.

Het programma biedt deze landen een participatievorm binnen IEC aan, zonder de financiële last van een werkelijke lidmaatschap, waarbij ten volle gebruikgemaakt kan worden van IEC elektronische omgeving. Participatie in dit programma biedt ook de mogelijkheid tot adoptie van 200 IEC standaarden en vergemakkelijkt de handel op het gebied van elektrotechnologie.

Het SSB heeft zich in 2008 gecommitteerd aan het IEC Affiliate Country Programme. In het kader hiervan is in december 2010 de Nationale Elektrotechnische Commissie (NEC) geïnstalleerd met als doel het identificeren van de elektro technologische gebieden die van belang zijn voor Suriname en het identificeren van de IEC standaarden die voor deze gebieden van belang zijn, waardoor bij eventuele adoptie en implementatie het gebruik van deze standaarden een direct positief effect (veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid) zullen bewerkstelligen.

De NEC bestaat uit deskundigen die kennis en ervaring hebben over elektrische, elektronische en aanverwante technologieën. De Nationale Commissie vormt een weerspiegeling van deskundigen uit diverse stakeholdersgroepen.

Om de doelstellingen van het IEC affiliate Country Programme te realiseren en in het verlengde hiervan de doelstellingen van de NEC is er onlangs een periode van consultatie geweest met diverse stakeholders, waarbij zij via de mail om advies zijn gevraagd aan te geven welke IEC standaarden van belang zijn voor hun specifiek gebied. Er zijn 3 hoofdgebieden waarvoor er IEC standaarden zijn geïdentificeerd en daaruit is er door de sector een keuze gemaakt uit het totaal aantal door de NEC geïdentificeerde standaarden.

Als resultaat van deze consultatie en ter realisering van het voornoemd doel van het programma heeft het SSB op advies van de NEC 176 IEC standaarden geadopteerd als Nationale Standaard. Deze standaarden zullen evenals alle andere standaarden ook conform de Standaardenwet tenminste ééns in de vijf jaren kunnen worden gereviseerd.(GFC)