Suriname 15 professionele mediators rijker

GFC NIEUWSREDACTIE- Vrijdag heeft de tweede lichting van vijftien Surinaamse professionals de basisopleiding Professioneel Mediator succesvol afgerond en hun certificaat uitgereikt gekregen als onderdeel van het vervolgproject ‘Mediation on the move in Suriname’.

Samen met de overige collega-mediators gaan zij eraan bijdragen dat mediation een instrument voor geschiloplossing wordt dat voor iedereen die dat wil, binnen handbereik komt.

Elk bedrijf of organisatie heeft helaas weleens te maken met (dreigende) conflicten. Met klanten, leveranciers of gewoon op de werkvloer, tussen collega’s onderling of tussen medewerkers en hun leidinggevende. Dan wel in de top van een organisatie. Het bedrijf wil het vaak niet weten en de vuile was ook niet buiten hangen.

Een optie is, denken we vaak, wachten tot het conflict weer overwaait. Als het niet overwaait en escaleert, dan loopt het soms zodanig hoog op dat het bij de rechter terecht komt. Dat kan ertoe leiden dat de organisatie wordt ontwricht of dat goede medewerkers de organisatie verlaten.

Ook in de persoonlijke sfeer heeft iedereen weleens te maken met een conflict in de familiesfeer, een burenruzie, in clubverband of onder vrienden.

Ook hier denken we vaak dat als er geen aandacht aan de situatie wordt besteed of de persoon gewoon vermeden wordt, het conflict vanzelf overgaat. Dit gebeurt helaas bijna nooit, met als gevolg jarenlange ruzies en ontwrichting van de familie-/vrienden-/burenrelaties.

Mediation kan uitkomst bieden omdat het een vorm is van buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Het is een snelle, effectieve en relatief goedkope manier om conflicten op te lossen wanneer conflictpartijen er zelf niet meer uitkomen en dit wel graag willen.

Mediation is behalve snel en effectief ook een relatiebehoudend alternatief voor de juridische weg. Je kunt daarna weer gewoon met elkaar door één deur. En mediation vindt ook in een vertrouwelijke omgeving plaats. Dit betekent dat het conflict en mogelijk vertrouwelijke aspecten uit het privéleven of van de bedrijfsvoering niet naar buiten hoeven te komen als dat niet gewenst is.

In een mediationtraject worden namelijk afspraken gemaakt over geheimhouding en werken de conflictpartijen zelf onder begeleiding van een mediator aan een ‘win-win’’ oplossing voor beide partijen, waardoor over het algemeen een duurzame oplossing het resultaat is.

De basisopleiding Professioneel Mediator is mogelijk gemaakt door een samenwerking van de MGS (Mediationgroep Suriname) met enkele partners.

Het project ‘Mediation on the move in Suriname’ is gefinancierd door Nuffic en tot stand gekomen in samenwerking met het Centrum voor Conflicthantering, het mediationkantoor HAvZ Mediation en de Vrije Universiteit van Amsterdam, Nederland.

Onderdeel van dit project is het verzorgen van de basisopleiding Professioneel Mediator en het verzorgen van informatiesessies voor verschillende doelgroepen.

De MGS en de samenwerkingspartners zijn ervan overtuigd dat met de uitbreiding van het aantal professioneel opgeleide mediators, de komende jaren mediation nog meer bekendheid zal verwerven in Suriname.

Mediation moet voor iedere burger een alternatief worden voor een soms langdurige juridische gang naar de rechter bij een conflict. Bij een conflict dat partijen -door begeleiding- samen kunnen oplossen, is mediation DE uitkomst.

De rechter is er voor juridische conflicten waar partijen niet meer zelf uitkomen of waarbij een uitspraak van een rechter noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld de echtscheiding.

Echter over de verdeling van de huwelijksboedel, de omgang met de kinderen of alimentatie kunnen in een mediationtraject wel gezamenlijke afspraken gemaakt worden in plaats van die door een rechter opgelegd te krijgen.