Surinaamse Zwembond schorst 4 leden

GFC NIEUWSREDACTIE- Het bestuur van de Surinaamse Zwembond heeft tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat vier bestuursleden zijn geschorst en dat een onderzoekscommissie wordt ingesteld om onderzoek te doen naar gepleegde handelingen.

“Het bestuur wenst hiermede de samenleving formeel te informeren over de onrechtmatige handelingen die zijn beraamd c.q. gepleegd door de bestuursleden en hun lidverengingen om de voorzitter van de SZB middels misleidingen en bedrog af te willen zetten”, laat voorzitter Clyde Ford weten in een persbericht.

Het bestuur zal eveneens alle relevant documentatie beschikbaar stellen aan de commissie, zo ook de opgenomen zoomvergadering van 28 januari welke door de host mevrouw Rosario is uitgewist en hiermede getracht bewijsmateriaal te vernietigingen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Mensen voelen minder empathie voor vreemden

Echter door kordaat optreden van de voorzitter heeft hij dit beeldmateriaal kunnen downloaden. Verder is het besluit genomen dat de 4 bestuursleden die hieraan hebben meegewerkt per 2 september voor de resterende bestuursperiode zijn geschorst, te weten:
– Maureen Benschop Abel
– Cristal Noslin
– Kathleen Gersie
– Wendell Gonesh

Deze bestuursleden en hun lidverenigingen zijn per e-mail formeel geïnformeerd over dit besluit. Tegen de verenigingen die zich ervoor lenen om bewust buiten de geldende rechtsregels van de Surinaamse Zwembond in te gaan, zijn er consequenties in het vooruitzicht.

Het bestuur hoopt spoedig de samenleving te informeren over het resultaat van het onderzoek en de verder te nemen stappen, waarna er nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten