Nieuw SVPO-bestuur beijvert zich voor betere positie psychologie in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO) heeft donderdag bestuursverkiezingen gehouden voor het kiezen van een nieuw bestuur voor de periode 2021-2023.

De oprichting van SVPO dateert terug naar oktober 1980 toen pogingen werden ondernomen door een stuurgroep om een nationale organisatie van psychologen voor te bereiden.

De SVPO werd na diverse ontwikkelingen formeel opgericht op 13 juli 2006 bestaande uit 12 leden. De juridische formalisering vond plaats in juni 2011. De vereniging bestaat thans uit 44 leden die werkzaam zijn in de zorg, de overheid, het bedrijfsleven en andere sectoren.

De SVPO heeft zich vanaf haar oprichting beijvert om aandacht te vragen voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de rol van SVPO en aangesloten beroepsdisciplines in dit geheel.

De SVPO is een relatief kleine speler in het zorglandschap en is zich eveneens ervan bewust dat geestelijke gezondheid nog wordt onderbelicht in de Surinaamse samenleving. Desondanks zal de SVPO de noodzakelijke pogingen ondernemen om dit beeld te veranderen.

De kandidaat-bestuursleden zijn tijdens de bestuursverkiezingen bij enkele kandidaatstelling gekozen. Maja Heijmans-Goedschalk, die gekozen is tot de nieuwe voorzitter, bedankte het vorig bestuur onder leiding van Manon Sanches voor de geleverde inspanningen vanaf 2015 tot heden, en sprak de hoop uit dat met de nodige ondersteuning vanuit de leden het nieuw bestuur de voorgenomen doelstellingen kan realiseren tijdens haar zittingstermijn.

Voor Heijmans-Goedschalk is het van belang dat de psychologie een betere positie krijgt in Suriname en dat de betrokkenheid en participatie binnen de beroepsvereniging wordt vergroot.

Het nieuw bestuur zal zich verder ook concentreren op het vergroten van de zichtbaarheid van SVPO, inventariseren van de psychologische behoeften vanuit de samenleving en lobbyen voor het implementeren van wetgeving voor de GGZ en financiering vanuit de zorgverzekeraars.

Naast Heijmans-Goedschalk hebben verder zitting in het bestuur: Eva Stroo (secretaris), Elaine Cooman (penningmeester), Donovan Isselt (commissaris public relations, community awareness en advocacy) en Bella Fernandes Vaz (commissaris nascholing en ethiek).