Surinaamse regering wenst orde en rust in Marowijnegebied

De regering heeft zich de afgelopen weken onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin gebogen over de recente situatie op delen van de Marowijnerivier als gevolg van acties van de Franse gendarmerie. De regering heeft als prioriteit de rust en orde te garanderen in het voornoemd gebied met inachtneming van de belangen van de daar vertoevende burgers. In dit verband was er een ontmoeting tussen minister Yldiz Pollack- Beighle en de Franse ambassadeur, Antoine Joly.

Tijdens dit gesprek heeft de minister verwezen naar de positieve ontwikkelingen in de bilaterale relatie en dat de eerder genoemde acties geen bijdrage daaraan leveren. De noodzaak van het tegengaan van illegale activiteiten en de bescherming van het milieu, ter waarborging van het algemeen welzijn van de lokale leefgemeenschappen, werden benadrukt als wezenlijke uitgangspunten van de bilaterale samenwerking.

Evenwel is gewezen op de onvrede welke bestaat ten aanzien van de manier van optreden van de Franse gendarmerie. Er is overeengekomen om op zeer korte termijn een onderhoud te doen plaatsvinden tussen de Surinaamse en de Franse zijde, om onder andere informatie uit te wisselen over de grenslijn van de rivier.

De regering van Suriname zal zich blijvend inzetten ter bescherming van haar burgers en heeft besloten nog deze week voor de tweede maal een delegatie af te vaardigen naar het gebied, meldt het NII. Tenslotte wordt de samenleving opgeroepen om zich kalm te houden en zodoende de rust te bewaren.