Surinaamse regering moet schadevergoeding eisen in kwestie inbeslagname euro 19.5 miljoen

GFC NIEUWSREDACTIE- Nu het erop lijkt dat in maart dit jaar het Nederlandse OM ook in hoger beroep zal worden veroordeeld om de in beslag genomen euro 19.5 miljoen vrij te geven is de PALU van mening dat de Surinaamse regering een enorme schadevergoeding moet eisen.

Daarmee zal de Surinaamse regering tevens de soevereiniteit van Suriname verdedigen. Vanaf het begin van deze kwestie was het duidelijk dat het om een geldzending ging van de Centrale Bank van de onafhankelijke staat Suriname.

Het Nederlandse OM was hiervan op de hoogte ook gegeven het feit dat de CBvS door haar vanaf het begin als de rechtmatige eigenaar is beschouwd. Toch heeft het Nederlandse OM besloten de geldzending van een onafhankelijke Staat in beslag te nemen wat duidde op een politieke actie.

Maar de grote vraag is of de huidige regering Santokhi die zich erg loyaal opstelt naar politiek Den Haag ertoe zal overgaan om de soevereiniteit van Suriname te verdedigen, al is het slechts om de gederfde rente terug te vorderen. Al snel zal moeten blijken uit welk hout onze president is gesneden.

Wel of niet onafhankelijk

De PALU herhaalt haar standpunt voor juridische vervolgactie als een onafhankelijke staat Suriname. De vorige regering heeft ook niet gedurfd vanaf het begin om harde acties te ondernemen.

De eerste actie van de vorige regering was na lang dralen een geheime reis naar Nederland om de eerste gesprekken te voeren over deze kwestie. Dit leverde zoals verwacht niets op.

Het heeft slechts de eigen rechtspositie van Suriname verzwakt en het Nederlandse OM stelde daarna hardere eisen waaronder verantwoording van de gelden.

Als de voorgaande beleidsmakers hadden gehandeld als leiders van een onafhankelijke natie, dan zouden ze geweten moeten hebben dat het Nederlandse OM geen juridische gronden had om verantwoording te vragen.

Maanden nadat de verantwoording niets opleverde, pas dan is Suriname overgegaan tot een rechtsproces. De huidige regering Santokhi-Brunswijk zal daaruit de juiste lessen moeten leren.

Schade aan Suriname

Het Surinaamse volk heeft enorm geleden en lijdt nog steeds door de inbeslagname. Door de inbeslagname is de schaarste aan vreemde valuta alleen maar verergerd vanaf 2018.

Hierdoor is niet alleen schade berokkend aan de Surinaamse economie, maar zeker ook het gezichtsverlies dat Suriname internationaal heeft geleden omdat het zogenaamd ging om een onderzoek naar witwassen. Zelfs nadat de Surinaamse Banken hadden verantwoord waar de gelden vandaan kwamen bleef het Nederlandse OM volharden.

Deze schade had beperkt kunnen blijven als de voorgaande regering de onafhankelijkheid van Suriname had verdedigd zoals dat hoort in relaties tussen landen.

De advocaten van Suriname in deze kwestie hadden in een vroeg stadium een enorme schadevergoeding moeten eisen voor elke dag dat de inbeslagname voortduurde voor het moedwillig berokkenen van schade aan de Surinaamse economie.

Hard en duidelijk reageren

De huidige Surinaamse regering zal daarom hierop hard en duidelijk moeten reageren, niet alleen om een signaal te sturen naar politiek Den Haag, maar ook om herhaling hiervan te voorkomen. Nederland was al in een vroeg stadium op de hoogte van de overeenkomst met China gegeven het feit dat er reeds diverse geldzendingen en valutaswaps hadden plaatsgevonden.

Bij de valutaswaps met China worden euros in contanten omgeruild tegen de tegenwaarde aan Amerikaanse dollars die giraal terugkomen via de rekening van CBvS bij de Nederlandse Bank, de centrale bank van Nederland. Hiervan moet het Nederlandse OM op de hoogte zijn geweest.

De PALU blijft bij het standpunt dat het om een politieke actie ging waarbij het Nederlandse OM is gebruikt om onder een schijn juridische grondslag de euros in beslag te nemen. Nu zal het overkomen alsof het om een verkeerde juridische inschatting gaat.

De PALU is van mening dat juridische acties genomen om de eigen onafhankelijkheid te beschermen veel eerder zouden hebben geleid tot het vrijgeven van de in beslag genomen euro’s. Het is nu aan president Santokhi om te laten zien uit welk hout hij precies is gesneden.