Surinaamse regering heeft lef om het woord productie in de mond te nemen

suriname vlag man

INGEZONDEN- Het is opmerkelijk dat de regering van Suriname voortdurend de termen ‘productie’ en ‘productieverhoging’ in het debat brengt.

Deze retoriek getuigt van een zekere onverstoorbaarheid, gezien de aanhoudende kritiek op het vermogen van de regering om basisdiensten te leveren.

Zoals in recente nieuwsberichten te lezen was, uiten burgers van het land hun ongenoegen over het falen van de regering om betrouwbare voorzieningen van elektriciteit en stromend water te garanderen.

Er heerst eveneens ontevredenheid over het gebrek aan adequate infrastructuur, met name het wegennet, dat in een belabberde staat verkeert. Ook de toenemende verkeersopstoppingen worden als een groeiend probleem ervaren.

De vraag rijst hoe de regering productieverhoging wil realiseren terwijl zelfs deze fundamentele voorzieningen zwaar te wensen overlaten.

Er bestaan tevens zorgen over de arbeidsethos, het opleidingsniveau, de alfabetisering en de algehele ontwikkeling van een aanzienlijk deel van de Surinaamse bevolking.

De overheidscommunicatie roept vragen op over de geloofwaardigheid van hun beloftes. Om deze beloftes zonder enige scepsis te aanvaarden, zou men een opmerkelijk hoge mate van naïviteit moeten tonen.

OOK INTERESSANT
Surinam Airways' reactie op gerucht over Miami-Paramaribo vliegverbinding wekt twijfels

S. Cruden

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud