fbpx

“Surinaamse overheid breekt lokale legkwekers”

GFC NIEUWS- Naar aanleiding van de dreiging tot het verstrekken van een importvergunning voor consumptie-eieren aan een bekende ondernemer, wensen de legkwekers het volgende onder de aandacht te brengen van de consument en ook de overheid.

Het is de legkwekers in de afgelopen 30+ jaren achter ons gelukt om de consument te voorzien van verse lokale eieren zonder enige steun van overheidszijde.

Hiermede hebben de boeren aangetoond volledig zelfvoorzienend te kunnen zijn, ook in periodes van overschotten waarbij er enorme verliezen geleden werden.

Vermeldenswaard is dat er meer periodes van overschotten aanwezig waren dan tekorten waardoor velen noodgewongen hun activiteiten moesten stopzetten.

Er is van overheidswege nimmer enige compensatie geweest naar de boeren toe en door hen ook nooit om gevraagd.

De verliezen werden geaccepteerd als te zijn een onderdeel van het boer/ondernemer zijn in een branche waar de risico’s veel hoger zijn dan in andere non-lifestock branches en daarbij proberend hun bijdrage te leveren aan de gedachte dat Suriname successievelijk de “Caraïbische Voedselschuur” zal kunnen worden.

Thans zijn de productiekosten enorm gestegen door onder meer de alsmaar stijgende koers. Als de prijzen dan een paar maanden in het jaar in het voordeel uitvallen van de boeren, moet zij voldoende opzij zien te zetten voor de langere periode waarbij zaken minder goed gaan.

Denkend en handelend in het voordeel van het voortbestaan van zijn onderneming/kwekerij wordt de boer nu afgestraft.

BEKIJK OOK
Ondernemers en bewoners Anton Dragtenweg ernstig gedupeerd: 3e week gaat in zonder water uit de kraan

Samenvattend kunnen de oorzaken van het huidig tekort opgesomd worden als volgt:

– Toegenomen consumptie van eieren door de economische situatie in het land;

– Verminderd aanbod door het uitvallen van boeren die het niet meer zagen;

– Het vroegtijdig sterven van kuikens en kippen;

– Gebrek aan een onafhankelijk kwaliteitscontrole instituut op voer en kuikens waardoor mogelijke zwakte, besmetting, ziekte en sterfte voorkomen zouden kunnen worden. Slechte kwaliteit van voer en of kuikens is al voldoende om de productie te doen dalen of dat die niet goed op gang komt.

Zowel het ministerie van HI&T als LVV zijn in deze verkeerd of onvolledig geïnformeerd van wat er zich afspeelt in het veld.

Bij het bepalen van de prijs gaat 99% van de boeren uit van het concept vraag en aanbod, sinds jaar en dag gehanteerd en in de economie wereldwijd een economische wetmatigheid.

Als door de overheid wordt ingegrepen en er een maximum verkoopprijs wordt vastgesteld wordt er automatisch vanuit gegaan dat er ook een minimumprijs zou volgen, welke helaas is uitgebleven.

Tot slot willen de legkwekers door middel van overleg onderling en in samenwerking met de overheid komen tot een werkbare situatie waarbij de legboer onafhankelijk en volledig zelfvoorzienend de consument kan blijven voorzien van vers lokaal geproduceerd ei.