Surinaamse Jeugdraad onder vuur na vermoedens van omkoping

Fraude alert

OPINIE – De pas opgerichte Jeugdraad in Suriname staat onder zware kritiek na vermoedens van omkoping die de rondte doen, waardoor de verwachtingen voor effectieve jongerenparticipatie in het land op een valse start lijken te zijn gelopen.

De samenleving roept nu om een diepgaand en alomvattend onderzoek naar de kwestie.

Recente berichten suggereren dat sommige jongeren binnen de Jeugdraad mogelijk zijn omgekocht om specifieke belangen te dienen. Deze beschuldigingen werpen een schaduw over de integriteit van het orgaan dat juist in het leven is geroepen om de stem van de jeugd te vertegenwoordigen.

OOK INTERESSANT
Regering, u bent geen Openbaar Ministerie en ook geen rechter!

Opmerkelijk is echter dat de minister van Jeugdzaken beweert dat er geen concrete bewijzen zijn voor deze aantijgingen en dat een onderzoek niet noodzakelijk is. Deze standpunten hebben geleid tot een groeiend wantrouwen in de Jeugdraad en haar capaciteit om oprecht te pleiten voor de belangen van jongeren in Suriname.

OOK INTERESSANT
Suriname's jeugdige natie: Een erfenis van gebroken beloftes en verloren hoop

Het is van essentieel belang dat de autoriteiten de zorgen van de samenleving serieus nemen en transparantie en verantwoording bevorderen.

Een grondig onderzoek kan helpen om de waarheid aan het licht te brengen en het vertrouwen in de Jeugdraad te herstellen, zodat jongeren daadwerkelijk een stem hebben in het vormgeven van hun toekomst.

R. Stugard

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud