Surinaamse geschiedenis door Surinaamse ogen

Op 16 april vond de launch plaats van het Instituut voor Dekolonisatie van Suriname: Dekosur.

In de Royal Ballroom van Hotel Torarica presenteerde het Instituut haar doelen voor dekolonisatie van de moderne geschiedschrijving over Suriname (1940-heden) en werd door initiatiefnemer Sandew Hira het ontstaan van Dekosur toegelicht.

Hira merkt op dat de geschiedenis vaak meerdere versies kent van wat er gebeurd is. In de literatuur overheerst echter de eurocentrische visie. Andere versies, zoals de modern geschiedenis van Suriname door Surinaamse ogen, moeten ook neergepend worden.

Onze geschiedenis moet verteld worden, en vastgelegd worden door én voor Surinamers. Als wij het niet voor onszelf schrijven, dan gaat niemand het doen, aldus het adagium van de avond.

Ambassadeur Harvey Naarendorp, die de President vertegenwoordigde, verwoordde het als: “we moeten vormgeven aan het eigene. Dekolonisatie is niet anti-Nederlands zijn, maar pro-Suriname worden op een concrete manier.”

Minister Ferrier sloot hierbij aan door de belangrijke rol van onderwijsvernieuwingen aan te kaarten. Eentje die gericht is op talentontwikkeling van het eigene.

Dekosur zal zich de komende drie jaren bezighouden met wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen worden vertaald in input voor overheidsbeleid en beleid voor maatschappelijke organisaties. Daarnaast zal het Instituut zich bezighouden met het bevorderen van de maatschappelijke discussie over dekolonisatie.

Specifiek zal Dekosur een aantal producten ontwikkelen: een encyclopedieserie, een boekenreeks, een website, databases en lesmateriaal voor het onderwijs, zodat dit onderzoekswerk toegankelijker wordt voor een breder publiek.

Het Instituut zal ook zorgen voor awareness door het gehele land door middel van het organiseren van informatiebijeenkomsten en debatten, deelname aan internationale conferenties en het organiseren van een internationale conferentie over dekolonisatie in Suriname.

Ginmardo Kromosoeto, die als directeur van de Surinaamse Post Spaar Bank het project geadopteerd heeft ter viering van het 140-jarig bestaan van de bank, gaf aan “we wilden een bijzonder project ondersteunen ten dienste
van de gehele gemeenschap. Voor mij is de 6-delige encyclopedieserie een landmark building, iets dat we achterlaten voor de volgende generaties. Dat past bij ons als oudste bank van Suriname”.