Surinaamse diaspora in Nederland door Paramaribo tegengewerkt vanwege hun expertise

Duivel

INGEZONDEN- Het wordt steeds duidelijker dat regeringen, geleid door Surinamers die onvoldoende tijd hebben doorgebracht en gestudeerd in eerstewereldlanden zoals Nederland en de Verenigde Staten, moeite hebben om Suriname uit de huidige moeilijke situatie te leiden.

Zelfs na de verkiezingen in mei 2025, is de verwachting dat de nieuwe regering vergelijkbare uitdagingen zal kennen.

De politici zijn immers een reflectie van de Surinaamse samenleving, die een tekort aan benodigde expertise kent en terughoudend is om externe kennis te accepteren.

Het dient gezegd te worden dat de Surinaamse diaspora vaak door beleidsmakers in Paramaribo wordt gezien als concurrentie, simpelweg omdat zij meer kennis en ervaring hebben. Dit creëert een gevoel van bedreiging.

Surinamers in Nederland zouden met hun expertise een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Echter, door angst om hun positie te verliezen, worden ze vaak tegengewerkt door lokale politici en ambtenaren.

Het is betreurenswaardig om te constateren, maar de realiteit lijkt onveranderlijk: zonder externe hulp zijn we niet in staat om Suriname tot grotere hoogten te brengen.

OOK INTERESSANT
Kiezers moeten wakker worden en niet meer trappen in de val van gewiekste politici

We hebben dringend hulp nodig en het is jammer dat we geen gebruik maken van de deskundigheid van de diaspora, met name die in Nederland.

S. Cruden

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud