Surinaamse delegatie in Brazilie voor training “School-gezonde-voeding project”

Voor het pilotproject “School-gezonde-voeding” dat in Koewarasan, district Wanica van start zal gaan, is een delegatie van de Republiek Suriname naar Belém, Brazilië afgereisd.

Van 24 februari tot 1 maart heeft de delegatie een training doorlopen inzake kwalitatief hoogstaande, evenwichtige voeding.

De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het kabinet van de First Lady, Ingrid Bouterse-Waldring, de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Landbouw Veeteelt en Visserij, Volksgezondheid, en Sociale Zaken en Huisvesting.

Met de levering van schoolpakketten en uniformen aan ongeveer 1.000 leerlingen uit het gemeentelijke onderwijssysteem voor peuter, kleuter en basisonderwijs, ging de training officieel van start. Dit vond plaats in Ayrton Senna Municipal, in de wijk Parque Guajará, via het ministerie van Onderwijs (Semec).

Tot donderdag 28 februari bezocht de delegatie meerdere scholen in verschillende districten, waaronder ook de scholen op de eilanden Cotijuba en Combu.

Marcília de Oliveira, schoolvoeding coördinator van het Nationaal Fonds voor onderwijsontwikkeling (FNDE), wees erop dat Belém een uitstekend onderwijsmanagement heeft en op voorbeeldige wijze gebruik maakt van de lokale boeren. “De gelijkenis van Belém’s bodem met die van Suriname doet ons geloven dat de goede voorbeelden hier kunnen worden gerepliceerd”, zegt zij.

Sinds 2013 heeft Belém zijn inspanningen geïntensiveerd en het voedselaanbod voor studenten binnen het netwerk van de verschillende districten, heeft de gemiddelde voedingsbehoeften van de FNDE reeds overtroffen. Zij zijn ook degenen die in alle stadia assisteren bij de uitvoering van het ‘‘National School Feeding Program (PNAE)’’.

De vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van Suriname, Tricia Blanca, benadrukte dat het bezoek aan Belém zeer productief is en dient als leermoment. “We leren dat wat er nu niet is, er in de loop van tijd wel kan zijn door intrinsiek gemotiveerd te zijn, met een structuur te werken, te monitoren, door te zetten en samen te werken. De scholen in samenwerking met onder andere de lokale boeren kunnen en moeten als voorbeeld dienen voor andere steden in de wereld,” zegt zij.

De Surinaamse delegatie toonde ook aandacht voor de teelt van groenten, bestemd voor de voeding van studenten, zonder gebruik van pesticiden. In Belém wordt het gebruik van natuurlijke insecticiden gestimuleerd. Chemische producten vervuilen namelijk niet alleen de bodem, maar ook het voedsel zelf.

Met de kennis opgedaan tijdens de intensieve veldtraining zal de delegatie het traject in Suriname voortzetten en aanpassen aan de hier geldende standaarden, normen en wetgeving.

De integrale samenwerking tussen de diverse voornoemde ministeries is van essentieel belang voor het welslagen van dit project.

Overige berichten