Surinaamse Dambond op bezoek bij minister Gopal

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft een aanvang gemaakt met het ontvangen van de verschillende sportbonden. Het doel hiervan is om de visie van het ministerie te delen, werkafspraken te maken en ook een luisterend oor te hebben voor de uitdagingen van de bonden. De spits werd afgebeten door de Surinaamse Dambond.

De minister maakt van de gelegenheid gebruik om de beleidsinzichten van het ministerie te delen met de aanwezige bestuursleden. De belangstelling van minister Gopal ging vooral uit naar het interesseren van jongeren in de damsport.

De bond was zeer ingenomen met de ontvangst van de minister en bracht meteen onder de aandacht de opkomende internationale toernooien, met name de participatie van Suriname aan de 20e Pan-Amerikaanse Senioren Damkampioenschappen 2018, welke zal plaatsvinden in de periode 2 tot en met 10 juni 2018 op Curaçao.

Voorzitter Henry Sjoerwamo bracht ook onder de aandacht de financiële uitdagingen, waarmee de bond te kampen heeft en gaf aan dat het niet makkelijk is de activiteiten opgenomen in het jaarprogramma uit te voeren. Tevens vroeg hij aan de minister een helpende hand te bieden om het verouderd sportmateriaal te vernieuwen. “Ondanks de uitdagingen doet Suriname het internationaal heel goed. Wij hebben een goede positie op de wereld ranglijst en wensen deze heel graag te behouden door een sterke Surinaamse vertegenwoordiging af te vaardigen naar de internationale toernooien”.

De bewindsvrouw complimenteerde de bond voor haar inzet om het geheel in stand te houden en zal haar inspannen om naar mogelijke oplossingen te zoeken om de bond tegemoet te komen.(GFC)

Overige berichten