Surinaamse Bankiersvereniging tekent MoU met Welten en FHR

De Surinaamse Bankiersverenging heeft een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Welten International en het FHR Institute for Higher Education.

Deze MoU stelt de voorwaarden vast van de samenwerking tussen deze partijen. De samenwerking houdt in dat er door Welten, FHR en de Surinaamse Bankiersvereniging, een opleidingshuis ontwikkeld zal worden, uitgaande van de behoeften van de bancaire- en verzekeringssector en aansluitend bij de huidige eisen van de financiële dienstverlening.

De Surinaamse Bankiersverenging stelt als voorwaarde dat integer en goed opgeleid personeel cruciaal is, om de bancaire- en verzekeringssector solide en integer te houden.

Met de hoge internationale standaarden waaraan voldaan moet worden en de zorgplicht van banken, is de financiële sector genoodzaakt zich verder te ontwikkelen.

Derhalve is het noodzakelijk dat de financiële sector, goed en gedegen opgeleid personeel met de juiste kennis en vaardigheden in dienst heeft. Tot op heden werden deze opleidingen niet aangeboden in Suriname. Deze opleidingen zijn bestemd voor de medewerkers van de Surinaamse banken en verzekeringsmaatschappijen.

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft in haar jaarprogramma opgenomen dat er gewerkt zal worden aan een volledig opleidingshuis in samenwerking met Welten en FHR.

In de MoU is onder andere opgenomen dat Welten naast de bestaande twee modules, Module Financiële Dienstverlening en Module Bancaire Sector, nieuwe financiële modules zal ontwikkelen.

Lokale docenten, werkzaam bij het FHR Institute for Higher Education en/of de diverse financiële instellingen, zullen getraind worden in het verzorgen van deze modules aan bankiers en verzekeraars.

Welten bezit over kennis en opleidingen die nodig zijn om de Surinaamse bancaire- en verzekeringssector te versterken. Het FHR Institute for Higher Education zal zorg dragen voor de duurzaamheid van de opleidingen.

Deze samenwerking tussen Welten en FHR zal op basis van daartoe strekkende afspraken plaatsvinden onder auspiciën van de Surinaamse Bankiersvereniging.

Het streven is om ingaande juli 2019, te starten met de nieuwe modules en het trainen van lokale docenten.