fbpx

Surinaamse Bankiersvereniging geen voorstander wijziging Wet op de Staatsschuld

GFC NIEUWS- De Surinaamse Bankiersvereniging heeft kennisgenomen van de initiatiefwet, ‘Tijdelijke voorziening voor de financiering van de Staatsbegroting en nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld’.

Als deze initiatiefwet zou worden aangenomen zal dat tot gevolg hebben dat de huidige Wet op de Staatsschuld wordt opgeheven.

De Wet op de Staatsschuld is in 2002 tot stand gekomen naar aanleiding van een overmatige financiering van de overheid dat tot gevolg had dat de samenleving geraakt werd door hoge koersen en fors stijgende prijzen.

De wet was ingesteld om herhaling te voorkomen door een rem te plaatsen op het verhogen van de schuldenlast.

Het plaatsen van een rem op de schuldenlast zorgt ervoor dat de overheid wordt aangemoedigd om te werken aan het verminderen van de uitgaven en verhogen van de inkomsten.

BEKIJK OOK
GBB finaliseert administratieve procedure perceelruil vuilstortplaats Ornamibo

Het verder verhogen van de schuldenlast zou als gevolg hebben dat er een terugbetaalverplichting op toekomstige generaties wordt gelegd die nu al ruim boven de internationale norm ligt.

Het verder verhogen van de schuldenlast is niet wenselijk omdat de afstand tussen de officiële koers en de marktkoers toeneemt en het begrotingstekort hoog is.

Het opheffen van financieringsbeperkingen die ter bescherming van de samenleving dienen, is onverantwoord en niet raadzaam.

Juist op het moment dat de huidige Wet op de Staatsschuld haar werk behoort te doen, moet deze niet worden verzwakt. “Wij zijn mede hierdoor, geen voorstander van het aannemen van de initiatiefwet.”