fbpx

Surinaamse ambassadeurs naar Moskou voor Diplomatencursus

GFC NIEUWS- Een groep van negen functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft recent deelgenomen aan de International Advanced Course for Diplomats of Latin American and Caribbean Countries in Moskou, Rusland.

De participatie van de Surinaamse delegatie in deze cursus is het resultaat van de versterkte bilaterale relatie tussen de Republiek Suriname en de Russische Federatie.

Deze versterking is eveneens een uitvloeisel van het recent bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Sergei Lavrov, aan Suriname, hetgeen ook werd benadrukt tijdens de openingsceremonie van deze cursus.

Het cursusprogramma was een combinatie van colleges en excursies naar kunsttentoonstellingen, waarbij de participanten naast onder anderen de uitwisseling van kennis over de geschiedenis, handel, economie en het buitenlandbeleid, ook nieuwe inzichten verkregen over de cultuur en religie van Rusland. De Surinaamse delegatie heeft deze intensieve cursus als verhelderend en leerrijk ervaren.

Vanuit het perspectief van de participanten is het buitenlandbeleid van de Russische Federatie een constructief beleid, gebaseerd is op de behartiging van de nationale belangen van de Russische Federatie en het bereiken van haar strategische nationale prioriteiten, door onder anderen de waarborging en bescherming van de nationale veiligheid en het scheppen van gunstige voorwaarden voor een effectieve nationale ontwikkeling. Als principe wordt gehanteerd “geen inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van staten”.

BEKIJK OOK
Gordon Mac Donald 'Mackoe' op vrije voeten

Vanuit het oogpunt van de Russische Federatie zijn de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio (LAC) een `Zone van vrede` met economische stabiliteit, politiek verenigd en cultureel divers, waarbij zij de wens uitspreekt dat deze regio haar status van vrede behoudt. In dit kader verwelkomt en ondersteunt de Federatie de LAC-landen in de actieve participatie in multilaterale organisaties.

De participanten mochten na het succesvol afronden van de cursus (72 academische uren), hun certificaten in ontvangst nemen als bewijs van deelname.