fbpx

Surinaamse Ambassade in Georgetown gedenkt kindertehuis

GFC NIEUWS- In het kader van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname op 25 november 2020, heeft de Surinaamse Ambassade te Georgetown gemeend om ondanks de COVID-19-pandemie en daarmee samenhangende beperkingen dit heugelijk feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
Tijdelijk Zaakgelastigde, Liselle Blankendal, geeft aan dat als je jarig bent en er sprake is van zo een bijzonder getal, het meer dan gepast is dat men diens nabije omgeving aangenaam trakteert, hoe klein dan ook.
De Ambassade heeft gemeend de kinderen van Bless the Children Home blij te maken door hen te trakteren en heeft voorts ontsmettingsproducten gedoneerd aan het tehuis in het kader van het helpen bestrijden van Covid-19. Deze activiteit is realiseerbaar gemaakt met bijdragen van loyale sponsoren.
Aan de kinderen van het tehuis is op een leuke, feestelijke, luchtige, en interactieve manier informatie verschaft over ons Suriname deelt Blankendal mede, waarbij de kleuren en de betekenis van de vlag door Gevencio Doorson, een jonge Surinamer werd uitgelegd. De kinderen hebben beloofd om heel hard hun best te zullen doen op school zodat wanneer zijn geworden volwassen en een baan hebben zij ook een keer een bezoek zullen brengen aan het mooi land Suriname.
Tegelijkertijd heeft Suriname op 25 november 2020 eveneens herdacht 45 jaar diplomatieke betrekkingen met de Coöperatieve Republiek Guyana. Deze relatie tussen beide landen is gebaseerd op goed nabuurschap en langdurige vriendschappelijke banden.
Met het aantreden van president Santokhi en president Ali is er afgesproken om een hernieuwde impuls te geven aan deze relatie. Hiertoe is een Strategisch Dialoog en Samenwerkingsplatform (SDCP) ingesteld, welke middels monitoring door wederzijdse Presidenten zal plaatsvinden.
De launch van de SDCP heeft plaatsgevonden tijdens het bezoek van president Ali aan Suriname in verband met 45 jaar Srefidensi.

BEKIJK OOK
Amerikaanse militairen verzorgen training in humanitaire hulpverlening