fbpx

Suribet dringt aan op controle sector

GFC NIEUWS- De afgelopen jaren werd Suribet geconfronteerd met klachten van burgers, klanten, journalisten en politici alsof het bedrijf lukraak gokmachines en gokhuizen over het hele land plaatst, zonder rekening te houden met wet-, regelgeving en moraal.

“Onlangs zijn wij wederom geconfronteerd met een verschijnsel, waarbij een tot nog toe onbekend bedrijf speelkasten in winkels plaatst, waaraan volwassenen zonder voorwaarden, en erger nog, zelfs kinderen kunnen deelnemen.”

“Eerder werden wij gemeld dat er bedrijven zijn die zich uitgeven als Suribet, om hun machines te plaatsen. Het verwondert Suribet niet, dat politici in de war raken en zodra er betting issues besproken worden, men onterecht de naam Suribet bezigt. Met name ook in ons parlement (DNA).”

Suribet wenst nadrukkelijk te verklaren dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de onlangs geplaatste gokmachines in een aantal winkels.

Het bedrijf houdt zich aan wet- en regelgeving en is zich ervan bewust dat een aantal burgers, vanuit een religieuze en moraal ethische hoek, het oneens is met deze sector.

Bij bezoeken aan nieuwe ondernemers, die een aanvraag doen bij ons, legitimeert de Suribet-medewerker zich middels een badge en laat deze een Inspection Form van Suribet achter. Bij oude retailers wordt eveneens de badge vertoond en wordt er een Receipt Form achtergelaten.

Indien een medewerker niet meer in dienst is van Suribet, wordt elke retailer hiervan op de hoogte gesteld. Hierbij wordt ook een foto van de ex-medewerker gedeeld.

BEKIJK OOK
Politie over inbeslagname houwer en gasbuks bij leerlingen STS-2

Suribet heeft zich kosten noch moeite bespaard om te voldoen aan de terechte en oprechte kritieken van de samenleving. Als enig betting bedrijf heeft zij de Customer Card geïntroduceerd.

Helaas eist de overheid dit niet van de betting bedrijven. Dit zou de ordening en transparantie van de sector, alsook het aanpakken van bepaalde problemen, enorm kunnen helpen. Hierdoor kan bijvoorbeeld niemand onder 18 jaar een gokje wagen bij Suribet.

In dit verband is het vermeldenswaardig dat Suribet een actie gestart is, met als slogan: “Soso bigisma e teri, gi pkin-nengre Suribet ne seri”. Daarnaast heeft het bedrijf mettertijd de scheiding van Suribet-producten in de winkels ter hand genomen.

Suribet is van mening dat de betting sector een sector is als alle andere sectoren. Alle sectoren hebben negatieve en positieve effecten op een samenleving.

De ordening van een sector betekent dat de negatieve effecten geminimaliseerd, dan wel genihiliseerd worden, en de positieve gemaximaliseerd worden.

Suribet vreest dat onbekende ondernemers en oneerlijke concurrentie deze sector een slechte naam zullen bezorgen en spreekt de hoop uit dat de overheid gepaste stappen onderneemt en de ordening, in overleg met de stakeholders, verder vorm geeft.