fbpx

Suresur wil als partner verder met ministerie HI&T

Met begrip voor het ingenomen standpunt van het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) heeft stichting Support Recycling Suriname (Suresur) kennis genomen van de reactie van het ministerie op het bericht over het uit de handel halen van foambakjes.

Het bestuur van Suresur is in een spoed overleg het erover eens geworden dat de stichting niet anders kan dan de reactie van het ministerie te moeten onderschrijven.

“Voorts kan u worden meegedeeld dat het artikel verschenen op de nieuwssite ‘United Nieuws’ niet is geproduceerd met en door Suresur. Hiervan heeft de stichting ook al de bevestiging gekregen van de nieuwssite”, schrijft de stichting aan de minister.

De projectcoördinator van de stichting heeft tijdens een presentatie aan het districtsbestuur in een interview met de staatszender STVS, inderdaad aangegeven dat foambakjes door het ministerie uit de handel worden gehaald.

Tevens is in het interview door de project coördinator vermeld dat de stichting een petitie had aangeboden.

Hieruit zou waarschijnlijk de indruk zijn ontstaan dat het besluit van het ministerie een gevolg is op de indiening van de petitie. Echter heeft deze petitie niet te maken met het gebruik en het uit de markt halen van foambakjes.

De petitie die is aangeboden heeft betrekking op het gebruik van de ‘single use’ plastic zakken. De stichting is des te meer verheugd dat het ministerie in een breder kader en na een gedegen voorbereid proces alvast besloten heeft foam verpakkingsmateriaal uit de markt te halen.

BEKIJK OOK
Regering wil brandstofsubsidie voorzichtig afbouwen

“De stichting wil u ervan verzekeren dat zij als private organisatie volledig op de hoogte is van de door het ministerie reeds lang opgeslagen weg, ten aanzien van wegwerpplastic en andere materialen die schadelijk zijn voor het milieu.

De in uw bericht opgesomde activiteiten en door u gevoerde gesprekken om tot een integrale aanpak te komen, kunnen dan ook volledig worden ondersteund en bevestigt, omdat ook Suresur daar onderdeel van is geweest”.

De stichting betreurt het dat in het artikel verschenen op United News, de indruk zou zijn ontstaan dat de stichting de trekker is van het project.

Suresur kan zich dan ook volledig terugvinden in de reactie van het ministerie dat ‘uitbannen van wegwerpplastic niet een aangelegenheid is van slechts een private instelling, maar door de gehele maatschappij moet worden gedragen.

Meer nog is Suresur van overtuigd dat slechts en alleen door een gezamenlijke aanpak en samenwerking tussen de overheid, private instellingen en de samenleving het gewenste resultaat kan worden bereikt. Dit is overigens ook de rode draad van onze voorlichting en bewustwordingsacties die juist nu in een verhoogd tempo worden voortgezet.

De stichting betreurt dan ook het voorval en spreekt de hoop uit dat met dit schrijven een misverstand uit de wereld is geholpen en wij als partners samen met alle stakeholders kunnen werken aan de ontwikkeling van het land, in dit geval aan een leefbare en milieubewuste samenleving.