fbpx

Suralco/Alcoa verantwoordelijk voor saneringswerkzaamheden

GFC NIEUWS- De bauxiet- en aluinaarde maatschappij Suralco/Alcoa is verantwoordelijk voor de saneringswerkzaamheden in gebieden waar zij operaties heeft uitgevoerd.

De kosten voor opruiming van de milieueffecten (bodemsanering en rehabilitatie) worden geheel door Suralco gedragen.

Deze informatie werd woensdag gepresenteerd door minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen, tijdens een persconferentie op het departement.

Het persmoment werd belegd om duidelijkheid te verschaffen rondom de conceptovereenkomst ter wijziging van de Brokopondo Overeenkomst.

De milieuovereenkomst die is opgenomen de conceptovereenkomst inzake de wijziging van de Brokopondo Overeenkomst regelt de milieuafspraken. “Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen de raffinaderij en de mijngebieden. In het algemeen komt het erop neer dat er een mechanisme is, waarbij alle plannen worden opgestuurd naar de overheid. De overheid heeft de gelegenheid om deze plannen te beoordelen en feedback te geven”, zegt Akiemboto.

Tijdens de saneringswerkzaamheden heeft de overheid het recht veldinspecties te plegen om de vorderingen van de werkzaamheden te beoordelen. De minister heeft aangegeven dat er na afronding van deze werkzaamheden opnieuw een beoordeling plaatsvindt.

BEKIJK OOK
Schoolbestuur Sanatan Dharm reageert op aangifte tegen schoolleider

“De overheid heeft het recht om aan te geven als zij bezwaren heeft tegen de uitgevoerde werkzaamheden. Als dat zo is zal Suralco niet worden gevrijwaard en zal het bedrijf de tekortkomingen moeten wegmaken.”

De NH-minister zegt verder dat indien er bij de Staat behoefte is aan externe deskundigen om de beoordeling te verrichten, deze op kosten van de multinational ingehuurd zullen worden.

Suriname heeft de gelegenheid de rapporten die deze deskundigen uitbrengen te beoordelen en aan te geven als zaken niet in voldoende mate zijn geregeld.

“Pas nadat dit proces is afgerond kan Suralco worden gevrijwaard. Suralco blijft aansprakelijk voor verborgen milieuschade binnen de raffinaderij en hun privéterreinen”, aldus de bewindsman.