Supernatural Encounter Suriname in februari 2020

GFC NIEUWS- De Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin organiseert een driedaagse activiteit in Suriname.
Apostel Guillermo Maldonado uit de Verenigde Staten van America (VS) zal deze activiteit begeleiden, zegt Milton Veldkamp, hoofdverantwoordelijke van jeugdactiviteiten in Gods Bazuin, in het programma Kennisgeving aan.
Deze conferentie vangt aan op 20 februari en wordt afgesloten met een healing and miracle crusade op het Onafhankelijkheidsplein.
De eerste twee dagen is een conferentie in het Anthony Nesty Sporthal (NIS). Personen kunnen zich registreren voor het bijwonen van de conferentie. Gedurende deze dagen zal er extra aandacht worden besteed aan het opleiden van geestelijke leiders in het ontdekken van gave(s) bij mensen.
Volgens Veldkamp heeft God elk mens geschapen met een doel; hetzij kleine als grote doelen. Op de wereld is leiderschap in een natie belangrijk.
Op 23 februari zullen de opgeleide geestelijke leiders, apostel Maldonado ondersteunen in de healing and miracle crusade.
Maldonado is wereldwijd bekend om wonderen die hij heeft verricht. Hij komt met zijn eigen muzikale begeleiding.
Met muziek en zang wordt Supernatural Encounter Suriname fantastisch. Eenieder is uitgenodigd deze wonderen campagne bij te wonen.

Overige berichten