Sunnypoint eist aanpak problemen

In felle bewoordingen hebben verschillende bewoners van Sunnypoint op maandag 25 februari tijdens een vergadering van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) aangegeven, dat de problemen waarmee zij aldaar te kampen hebben, zo snel als mogelijk opgelost dienen te worden.

In dat kader heeft Mike Noersalim voorzitter van HVB, na het aanhoren van de dringende noden van de bewoners van deze wijk, hen de tegenwaarde van $1000,= geschonken als bijdrage voor het opzetten van een bakkerij.

Hij zei verder, “overal waar de HVB het ondernemerschap kan stimuleren, de Partij haar bijdrage zal leveren. Training, scholing e.d. is daarbij onontbeerlijk”, sprak Noersalim verder. Eén van de cursussen die de HVB verzorgt is, “Reparatie Computers”.

“Vertrouwen in de politiek moet hersteld worden en wie weet zit de eerste vrouwelijke president in de zaal. Maak gebruik van onze deskundige partijleden om mede te helpen uw problemen op te lossen”, sloot hij zijn betoog.

Franklin Todi, hoofdbestuurslid van de HVB die door zijn achterban met veel gejubel werd verwelkomd, kaartte ook het waterprobleem en de modderige wegen achter in het project aan. De kwestie met de eigenaar van het terrein dat ook geoccupeerd is, moet gauw opgelost worden.

Hij vraagt dat alvast de SRD 7000,= als te zijn de eerste betaling gedaan wordt zodat gewerkt kan worden aan een voor partijen bevredigend eindbedrag. Ook een politiepost is de dringende wens van de bewoners waaraan de regering invulling moet geven.

Politiekleider Raymond Sapoen stond stil bij het actueel vraagstuk van occupatie van gronden door bewoners van Sunnypoint en deed een dringend beroep op de bewoners dit na te laten. “Wi sabie dat a grong torie na wang bigie probleem gi wang lo sranangmang, maar oe no kang vertrap ding regels foe lantie. Occupatie strafbaar”, waarschuwde Sapoen.

Hij verzekerde de aanwezigen dat het ministerie van RGB nu met de eigenaar van het geoccupeerd terrein bezig is een redelijke betalingsregeling te treffen voor degenen die bereid zijn te kopen en hoopt dat dit fenomeen nooit meer voorkomt.

De partijleider gaf tenslotte aan dat het de taak van de burgers zelf is met ondersteuning van de overheid om Sunnypoint te transformeren van een probleemgebied naar een ontwikkelingsgebied. Volgens hem staat de HVB klaar om haar bijdrage te leveren en maakt zich nu op om de eerste zetel in het district Wanica te veroveren.

Tot slot werden er 2 kernen geïnstalleerd.

Overige berichten