fbpx

Sumter: overschrijden obligoplafond valt niet onder corruptie

GFC NIEUWS- Men leeft ergens met het idee dat de overschrijding van het obligoplafond neer komt op corruptie.

Men verwijst naar al dat soort ministers in het buitenland die zijn veroordeeld vanwege de schuldmaking aan corruptie.

Weet men wel wat corruptie betekent? Snapt men de definitie hiervan wel?” Dit zei DNA-lid Daniëlla Sumter bij de behandeling van de wijziging van de Wet op de Staatsschuld.

Corruptie is volgens haar het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.

Hoe is het dan dat anderen dit binnen beleidsvorming van dit wetsconcept dan plaatsen in de noemer van corruptie, vraagt ze zich af.

Wat de regering doet, is het financieren van ontwikkelingsdoelen op basis van een wet. Een wet goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Omdat duidelijk is wat de gevolgen zijn voor Suriname als corruptie gehandhaafd wordt, is er daadkracht getoond binnen de assemblee en onder andere gewerkt aan de totstandkoming van de anticorruptie wet, aanpassing van de comptabiliteitswet en wijziging van de wet rekenkamer. Het stopt niet daar want er komen meer wetten, aldus de parlementariër.

BEKIJK OOK
72-jarige fietser doodgereden

Als er rekening gehouden wordt met de wereldontwikkelingen is het volgens Sumter bekend dat alle landen schulden maken, maar merkt ze ook de trend op dat alle landen nu richting schuldsanering zullen moeten gaan.

”Dat is namelijk vereist als je de economie draaiende wil houden. Mijn voorstel voor de meerjarenprognoses van de economische planning zijn ook meegenomen wat voor mij een correcte start is. Graag wil ik ook aandacht vragen voor het riskmanagementmodel dat toegepast zal worden bij de totstandkoming van de schuldaflossingssysteem en de calculaties”, aldus de volksvertegenwoordiger.