fbpx

Summit staatshoofden en regeringsleiders Amazoneregio voor duurzaam gebruik Amazonebekken

GFC NIEUWS- In Leticia Columbia heeft een summit van staatshoofden en regeringsleiders van de Amazoneregio plaatsgevonden.

Een delegatie uit Suriname heeft vrijdag hieraan deelgenomen, met aan het hoofd vicepresident Ashwin Adhin.

Deze summit beoogt onder andere gezamenlijke pogingen te ondernemen voor de bescherming en het duurzaam gebruik van het Amazonebekken, alsook de preventie en beheersing van natuurrampen, inclusief bosbranden, met inachtneming van de principes van nationale soevereiniteit.

Dit alles zal worden bereikt middels het vaststellen van een “pact voor de bossen” van de regio die gericht is op conservering, ontwikkeling en duurzaam gebruik.

Ook dient deze summit geplaatst te worden tegen de achtergrond van de internationale reacties op de bosbranden van het Amazone regenwoud. De verschillende staatshoofden en regeringsleiders hebben hierbij de nadruk gelegd op het principe van soevereiniteit.

BEKIJK OOK
Standaarden gewenst binnen securitybranche

Suriname heeft vastgehouden aan het principe van soevereiniteit, gelijkheid tussen staten en gedeelde, doch gedifferentieerde verantwoordelijkheid.

Suriname heeft eveneens aangegeven dat het Amazonebekken uit meerdere landen bestaat.

Een gezamenlijke aanpak biedt de beste opties voor duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen en welvaart voor de onderdanen van de respectieve landen die deel uitmaken van dit gebied.