Suiker vergroot kans op hartinfarct, beroerte, diabetes, overgewicht, kanker, depressie, leververvetting, Alzheimer en meer

GFC NIEUWS– Het gebruik van suiker geeft een significant grotere kans op het ontwikkelen van kanker, suikerziekte, hartinfarcten, depressiviteit, leververvetting, overgewicht, alzheimer, huidklachten, vroegtijdige huidveroudering, nierklachten, jicht, een verminderde weerstand, cognitieve achteruitgang en talrijke andere ernstige ziekten en  klachten.

Het consumeren van suiker zorgt volgens meer dan 217 gerandomiseerde internationale wetenschappelijke onderzoekingen onder meer voor meer schadelijke ontstekingsreacties en storingen in de mitochondriën. 

Deze storingen (Inflammation / oxidatieve stress )zorgen voor zeer schadelijke reactieve zuurstofverbindingen en beschadigen alle delen van de cel, inclusief de mitochondriën, DNA, lipiden en proteïnen.

Een verstoorde functie van de mitochondriën wordt onomstotelijk gerelateerd aan tientallen zeer ernstige lichamelijke- en mentale aandoeningen. Door het weglaten van suiker uit het menu kan de mitochondriale schade beperkt worden.

Ook andere factoren behalve het gebruik van suiker, zoals te weinig beweging, roken, stress, alcoholgebruik, pesticiden en overgewicht zorgen voor mitochondriale schade.

De Europese top verjongingsexpert en afslankspecialist Clark zegt aan GFC Nieuws dat alle onderzoekingen van de afgelopen 15 jaren hebben aangetoond dat het gebruik van suiker veel gezondheidsschade kan toebrengen aan het lichaam.

“Het consumeren van suiker heeft bovendien bij veel personen ook een zeer negatieve invloed op de insulinestofwisseling en zorgt voor een vermeerdering van AGEs, Advanced Glycation End Products”.

“AGEs zorgen zonder enige twijfel voor veel schade in het lichaam en werken coronairlijden in de hand. Het is simpel: door suiker uit het menu te schrappen, reduceer je de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten evenals veel andere zeer ernstige aandoeningen”, aldus Clark.

Een zeer ervaren Europees gediplomeerde afslankspecialist en voedingsexpert van Constantin in Paramaribo zegt dat vooral geraffineerde koolhydraten en onder meer het verkeerd verhitten van voeding, zorgen voor een vermeerdering van AGEs en dus een erg negatief effect hebben op het lichaam.

“Dat propageren wij al langer dan 20 jaar en steeds komen er nieuwe internationale onderzoekingen die dat onomstotelijk bevestigen”, aldus de expert van Constantin tegen GFC Nieuws.

Klik ook op de onderstaande link>.

Dietary Sugars and Endogenous Formation of Advanced Glycation Endproducts: Emerging Mechanisms of Disease.