fbpx

SUFOV zorgt weer voor overdracht van enige fotografische kennis

De Surinaamse Fotografen Vereniging (SUFOV) heeft afgelopen vrijdag wederom 27 cursisten die meer uit hun fotocamera zullen kunnen halen aan onze samenleving afgeleverd.

De “Basiscursus Fotografie”, de fotocursus van SUFOV, wordt jaarlijks omstreeks deze tijd gehouden en is een traditie geworden die niet meer weg te denken is.

De cursus wordt opgesplitst in een theoretisch deel en dagen waarbij speciale opdrachten worden uitgevoerd om te weten of men de stof begrepen heeft. Het gaat voornamelijk om de elementaire zaken in de fotografie die als basis dienen om betere foto’s te kunnen maken.

De belichting waarbij diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid (iso, asa) maar ook de flitser een belangrijke rol spelen om goed belichte foto’s te maken. Immers fotograferen is het schrijven met licht. Daarnaast is enige kennis over compositie en de belangrijke functies van de camera ook van belang.

Het huidig bestuur heeft na 25 jaren thans het voornemen om de cursus uit te breiden door iets meer aan het geheel toe te voegen. Het e.e.a moet nog goed in beeld worden gebracht. Voorts blijft de organisatie steeds aan de weg timmeren om meer voor het fotominnend publiek van Suriname te doen i.h.b. de fotografen.

OOK INTERESSANT
KPS-leiding adviseert burgers om niet deel te nemen aan protestactie van 24 maart

Daarom heeft SUFOV thans ook het lidmaatschap van Fiap (de Fifa in de fotografie) in haar bezit wat betekent dat elke andere foto-organisatie of fotograaf die zich in Suriname bevindt via SUFOV mee mag doen aan internationale contesten van Fiap (Fédération Internationale de l’Art Photographique) en alles wat deze organisatie verder te bieden heeft.

Thans is SUFOV wachtende op de uitslag (29 mei a.s.) van een landen fotowedstrijd van Fiap waaraan 10 SUFOV-leden met 20 foto’s hebben deelgenomen.

SUFOV hoopt hiermee dat nog meer mensen (fotografen) die de fotografie een warm hart toedragen lid zullen worden zodat wij gezamenlijk meer van elkaar kunnen leren maar daarnaast Suriname middels prachtige foto’s ook positief zullen kunnen uitdragen.