fbpx

Succesvol overleg Suriname-Frankrijk

De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, en haar collega van Volksgezondheid, Antoine Elias, hebben een delegatie uit Frankrijk ontvangen in Albina. Deze Franse delegatie stond onder leiding van Annick Girardin, Minister van Overzeese Gebiedsdelen, bijgestaan door Rodolphe Alexandre, president van de Territoriale Collectiviteit van Frans-Guyana (CTG) en enkele volksvertegenwoordigers.

Het doel van dit bezoek afgelopen maandag was het intensiveren van de samenwerkingsrelatie met Frankrijk met name het Overzees Departement Frans-Guyana. Aan de orde zijn gekomen onder andere de samenwerkingsgebieden met betrekking tot volksgezondheid, handel, onderwijs, milieu, cultuur, sport, bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit en veiligheid, mede in het belang van de verdere ontwikkeling van de grensgebieden Albina en Saint-Laurent-du Maroni.

Hiertoe is een raamwerkovereenkomst inzake samenwerking en vriendschap getekend, welke voorziet in de installatie van een gemengde commissie, die erop zal moeten toezien dat deze overeenkomst wordt nageleefd en resulteert in concrete projecten.

Deze overeenkomst is van historische aard, aangezien Suriname en Frankrijk sinds 1976 diplomatieke relaties onderhouden en nu ertoe over zijn gegaan een raamwerk overeenkomst te ondertekenen.

De noodzaak voor het inzetten van een veerboot tussen Albina- St.Laurant (visa versa) met een grotere capaciteit, is tijdens deze ontmoeting benadrukt. Hiertoe is een Partnerschapsovereenkomst getekend die met name de financiering van deze veerboot mogelijk zal maken.

OOK INTERESSANT
Stichting Belvosur steunt kansarme kinderen in Suriname

Tijdens de ontmoeting heeft Frankrijk voorts het voorstel gedaan een politie- en douanekantoor op te zetten aan de grens. Afgesproken is dat de twee landen regelmatig bij elkaar zullen komen om de ontwikkelingen ten aanzien van de grens te bespreken. Gesteld mag worden dat de vriendschappelijke relatie tussen beide landen het vergemakkelijkt te komen tot een goede samenwerking.

De instelling van een gezamenlijke werkgroep inzake gezondheidszorg heeft tevens plaats gehad. Deze werkgroep zal invulling geven aan het verder reguleren van het gezondheidsaspect. Beide zijden onderschreven het belang van samenwerking op het gebied van veiligheid en stemden in met een topoverleg tussen de ministers van Justitie en Politie van Suriname en Frankrijk.

Voor het faciliteren van het vrij verkeer van goederen en personen is tijdens het overleg het belang van de grenspas benadrukt. Beide zijden hebben tevens bevestigd dat het essentieel is om de praktische samenwerking ter hand te nemen ten einde te bouwen aan de ontwikkeling van beide landen en volken mede met het oog op het creëren van ontplooiingskansen voor de jeugd.