fbpx

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering.
President Chandrikapersad Santokhi zei op dinsdag 29 september tijdens zijn Jaarrede dat er een verschuiving plaatsvindt van objectsubsidie naar subjectsubsidie.
De subjectsubsidie is ongeveer gelijk aan 25% van het totaal subsidiebedrag. Tevens is de regering begonnen aan de reorganisatie van de EBS, met het oog op operationele efficiëntie.
Omdat het geld er gewoon niet is, kan de overheid volgens de regeringsleider niet meer alles en iedereen subsidiëren. Hij zegt dat de subsidies daarom gaan veranderen, waarbij de hogere inkomens de echte prijs moeten betalen, terwijl de zwakke gezinnen nog worden ondersteund. Dat geldt voor elektriciteit, drinkwater, kookgas en openbaar vervoer.
Tot het moment van invoering van de BTW wordt de fiscale heffingskorting van SRD 750, per maand gecontinueerd. Dit zal gepaard gaan met een campagne vanuit de overheid om te stimuleren, dat mensen zuiniger moeten omgaan met water en stroom. “Als we daar allemaal bewuster mee omgaan, drukt het onze water- en stroomrekening.”
Het afbouwen van de subsidie aan de EBS komt naast de fiscale maatregelen die eerder al aan en door het parlement zijn gepresenteerd en goedgekeurd. Er wordt gestart met de hervorming van het overheidsapparaat door onder andere een bezuiniging op de departementen met 10% over de gehele linie. Er wordt een solidariteitsheffing van 10% extra ingevoerd voor inkomens boven de SRD 150.000 per jaar. Dus niet voor lagere inkomens.’
Er komt, aldus het staatshoofd, een heroriëntatie op de fiscale korting op kapitaalinvesteringen en vrijstelling op halffabricaten. De Omzetbelasting op import gaat van 10% naar 12%. De royalty’s voor de kleinschalige goudsector worden verhoogd met 2,75% naar tussen de 5% en 7,5%. “Deze sector werkt met de bodemschatten, die van het volk zijn. Zij verdienen er goed aan, het is daarom niet meer dan redelijk, dat ons volk daar ook de vruchten van plukt,” aldus president Santokhi.

BEKIJK OOK
Praktijklokalen Jeugdcorrectiecentrum overgedragen aan Justitie