STVS ondervindt last van defecte filter in mast Sangeetmala

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) kan de gemeenschap niet optimaal ten dienste staan.

Sinds medio januari ervaart De Nationale Zender stoornissen bij het uitzenden van haar signalen.

Deze kwestie is reeds besproken en onder de aandacht gebracht van de Telecommunicatie Autoriteiten Suriname (TAS).

Die heeft op haar beurt een onderzoek verricht naar de mogelijke oorzaak van het probleem.

Het is intussen bekend dat de stoorzenders afkomstig zijn van de mast van mediahuis Sangeetmala, veroorzaakt door een defecte filter.

De telecommunicatie waakhond heeft Sangeetmala per brief laten weten dat het probleem binnen 4 weken verholpen dient te worden. In dit stadium kan de STVS moeilijk actie ondernemen, laat het bedrijf weten.

Zelf heeft het televisiestation veel schade geleden door deze stoorzenders. Voorts wenst de organisatie kenbaar te maken dat grote delen uit de samenleving hun misnoegen hebben geuit. Vooral zij die woonachtig zijn in het zuidelijke deel van Paramaribo en in het district Wanica.

De directie heeft begrip voor de gemengde gevoelens van de samenleving op dit punt. Zij vraagt de samenleving echter begrip op te brengen voor deze situatie.

Uit hoofde van haar verantwoordelijkheid, het nationale begrip van reeds 55 jaar televisie maken in Suriname en het streven om marktleider te blijven, biedt zij haar welgemeende verontschuldigen voor het ontstane ongerief.

De directie benadrukt dat deze situatie buiten haar gezichtsveld speelt en wacht op de instructies dan wel rapportages van de TAS.

Overige berichten