fbpx

Studie om kleinschalige goudmijnbouw duurzaam te ontwikkelen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het inzetten van de tool, Targeted Scenario Analysis (TSA), moet de kleinschalige goudmijnbouwsector in Suriname duurzame bevorderen.

Rond het onderwerp, TSA, is het EMSAGS-projectteam dan ook samengekomen met diverse stakeholders. Dit, in het belang van de kwartaalvergadering van het project “Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small- scale Gold Mining”, kortweg EMSAGS- project.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de belanghebbenden deelgenomen aan een inception workshop. In dit kader zijn de stakeholder ingeleid in TSA en is het business-as-usual (BAU) scenario en duurzaam ecosysteembeheer (SEM) scenario inzichtelijk gemaakt. De directeur Mijnbouw van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Preciosa Simons, geeft aan dat TSA een tool is die door de United Nations Development Programme (UNDP) is ontwikkeld. Deze tool voor beleidsmakers en stakeholders moet nationale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen. In dit verband zijn er consultants aangetrokken voor de toepassing van de studie binnen de kleinschalige goudmijnbouw.

TSA

De Targeted Scenario Analysis moet de huidige trends in de kleinschalige mijnbouwsector analyseren en de effecten van de overgang naar een meer duurzame sector vaststellen, eveneens analyseren. Het instrument heeft een praktische aanpak waarbij beleidsdoelstellingen aan passende economische analyse worden verbonden. Zo is directe vergelijking mogelijk tussen de twee beleidsscenario’s: BAU en SEM. De TSA biedt een evenwichtig inzicht in de voor- en nadelen van de twee beleidsscenario’s en moet het duurzame beheer van natuurlijk kapitaal in de ASGM-sector helpen verbeteren.

BEKIJK OOK
Dc Saramacca met boeren Wayambo Noord bij minister OW

Volgens Preciosa Simons is de beschikbare kennis en expertise van stakeholders belangrijk. “Hierdoor is het Ministerie beter in staat om een gedegen plan voor de sector te ontwikkelen”.

Daartoe is de inceptie workshop voor belanghebbenden bedoeld om de huidige toestand en de verwachte trends in de artisanale en Kleinschalige goudmijnbouwsector/ Artisanal and Small-Scale Gold Mining sector (ASGM-sector) te bespreken en een reeks potentiële interventies vast te stellen om de sector duurzamer te maken.

Het EMSAGS-project, waar de ontwikkeling van de TSA onder ressorteert, ging in 2019 van start met als doel de grootschalige milieuvervuiling door kleine goudwinners aan te pakken. Dit project moet leiden tot aanzienlijke vermindering van negatieve effecten van goudwinning op de biodiversiteit, de bossen, het water en lokale gemeenschappen.

Eveneens in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen die opwarming van de aarde veroorzaken met als resultaat klimaatverandering.