fbpx

Studentenplatform wil handhaving Onderwijsminister

Het Studentenplatform onder leiding van Clyde Ford zegt kennis genomen te hebben van het verzoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om hem eervol ontslag te verlenen. “Wij vragen u echter dringend hiermee niet akkoord te gaan, aangezien er geen sprake is van een conflict tussen de minister en het geheel onderwijsveld”, schrijft het Studentenplatform in een open brief die gericht is aan president Desi Bouterse.

“Wij volgen al enige tijd de situatie, waarbij het ministerie van Onderwijs en de BVL/ALS in een conflict verwikkeld zijn en systematisch vanuit één zijde een zekere chantagepolitiek wordt gevoerd. Het niet respectvol omgaan met elkaar op bepaalde momenten is absoluut geen voorbeeld voor ons als jongeren; daarover hebben wij reeds eerder onze stem laten horen. Als volwassenen zich zo blijven gedragen, zal dat op termijn zeker zijn tol eisen op school, maar ook thuis”, schrijft het Platform.

“Derhalve vinden wij dat het pad van dialoog de manier bij uitstek is om problemen van welke aard dan ook op een constructieve en bevredigende manier op te lossen. U voert reeds enige tijd een beleid waar hervormingen en vernieuwingen worden doorgevoerd. Ook wij als Studenten lijden daar vaak genoeg onder. Denk maar aan de tal van redeloze schoolonderbrekingen als gevolg van leerkrachten die menen het recht te hebben om de rechten van de studenten opzij te moeten zetten wanneer zij terecht of onterecht opkomen voor hún rechten; Het boot – en bustransport van de studenten van heel Suriname die tij en ontij wordt onderbroken en waar decennialang nog steeds geen oplossing voor gevonden kan worden. Ook daar lijden wij onder en betalen wij steeds weer het gelag”, luidt de kritiek van het Platform.

OOK INTERESSANT
Verhuurder supermarkt wegens diefstal aangehouden

Zij vervolgt met: “regeringen komen en gaan, ministers komen en gaan, maar geen één heeft ooit de kat de bel durven aanbinden. Deze minister heeft tenminste wel getoond dat hij in staat is het voorgenomen beleid door te voeren met alle consequenties van dien: zie de grove beledigingen en disrespectvolle gedragingen aan zijn adres”.

Het Landelijk Platvorm zegt daarom pal achter deze minister van Onderwijs te staan en “vraagt u zijn ontslagverzoek niet te accepteren, maar hem alle ruimte te geven om door te gaan met die hervormingen welke nodig zijn om dit land te kunnen stuwen naar grotere hoogten. Wij vragen daarbij echter wel, dat de minister toch wel erop let dat hij in met name zijn spreken, zaken ietwat genuanceerder naar voren brengt”.

“Wij hopen dat u de roep van de studenten, die nu ook gedupeerd zijn door het uitstellen van de tentamens zult aanhoren, en vragen u dit probleem en alle andere onderwijsproblemen zo snel mogelijk op te lossen”, aldus Ford namens het bestuur van het Landelijk Studenten – en Scholieren Platform.(GFC)