fbpx

Studenten ontvangen op de valreep bereidverklaring

GFC NIEUWS- 31 studenten van hoger onderwijsinstellingen in Suriname hebben zondag een bereidverklaring ontvangen.
Dit als ondersteuning naar deze doelgroep toe die beloond wordt voor zijn uitstekende prestatie tijdens zijn studie. De toewijzing van de percelen is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van de Stichting Studenten Welzijn en Huisvesting met als initiatiefnemer, de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva.
Volgens Evelien Gravenstein, voorzitter van de stichting, wordt gestreefd naar continuering van dit project. Ongeacht welke regering aan de macht is, moet het zo zijn dat studenten die een uitstekende prestatie hebben neergezet oftewel de best geslaagden, beloond worden voor hun inzet. Beschikken over een perceel is een stimulans voor deze burgers om zich verder te ontwikkelen.
Paul van Dun van de Vereniging voor minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) bracht namens de doelgroep dank uit dat er gewerkt is aan het inlossen van een belofte. Hij riep de studenten op om binnen zes maanden hun zaken in orde te maken zodat de bereidverklaring omgezet kan worden in een toewijzingsbeschikking. Van Dun pleitte in zijn toespraak ook voor het instellen van een spaar- en kredietcoöperatie voor studenten zodat het verder studeren gemakkelijker wordt gemaakt.
Bouva hoopt dat dit project een structurele bijdrage zal leveren aan het verder helpen stimuleren van kader in ons land. Hij gaf aan, dat het geen verkiezingsproject is omdat de stichting al heel lang bezig is dit voor de doelgroep te realiseren. Het criterium om in aanmerking te komen voor een perceel wordt door de student zelf bepaald namelijk de geleverde prestatie. Bouva deed een beroep op de overheid om dit initiatief in haar beleid op te nemen zodat deze doelgroep tegemoet wordt gekomen.
De uitreiking van de bereidverklaringen is onderdeel van het project ‘’De Toekomst’’. Dit project heeft ten doel om voornamelijk de best geslaagden van de publieke hoger onderwijsinstellingen in Suriname te stimuleren, aan te trekken en te behouden, alsmede hun sociaal-economische belangen te behartigen.

BEKIJK OOK
VHP legt kransen bij standbeeld legendarische VHP-leider Jagernath Lachmon