Studenten AdeKus voelen zich onderdrukt

students doing homework park 53876 71148

INGEZONDEN– Het FTeW-bestuur heeft na een spoedvergadering toch gepland dat de online tentamens voortgang zullen hebben, zonder rekening te willen houden met de studenten, die niet over een goede internetverbinding, een laptop en een smartphone beschikken.

Voor het afleggen van de tentamens, worden de studenten gedwongen om in het bezit te zijn van een laptop en een smartphone met een goede camera en ook een stabiele internetverbinding, alhoewel de minister van Onderwijs bekendmaakte dat studenten niet gedwongen mochten worden, maar dat er andere methoden bedacht moeten worden om het onderwijsproces een voortgang te laten hebben.

Het enige dat wij als “oplossing” van FTeW hebben gehad voor de boven genoemde problemen, is dat de studenten niet verplicht zijn om deel te nemen aan de tentamens. Dit hebben enkele respectievelijke Stud-cieleden namens het bestuur aan de studenten bekend gemaakt.

Er is gezegd dat de studenten niet verplicht zijn om tentamen af te leggen, dat ze hierbij hun tentamen kans behouden en er geen administratieve kosten aan verbonden zijn.

Deze “oplossing” accepteren de studenten echter totaal niet, ook al mogen we ons kans behouden dan nog moeten we wachten tot volgend schooljaar of tot her-tentamen van start gaat om het tentamen dan weer te kunnen afleggen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Baby met de naam HTML onmiddellijk bekend na zijn geboorte

Voor velen van ons is dit totaal geen optie, omdat we niet weer maanden willen wachten om onze tentamens te kunnen afleggen.

Er is ook helemaal geen garantie dat de eerste volgende tentamenperioden anders zullen verlopen.

Vanaf vorig jaar hebben wij al een hele grote achterstand, waardoor vele van ons niet eens gerechtigd waren om deel te nemen aan de 5e semester vakken, dit alles buiten ons schuld om.

Wij als studenten willen niet nog 5 jaar extra op Adek blijven, we willen juist zo snel als mogelijk ons studie afronden.

En het is erg oneerlijk dat vele studenten die geen internet of smartphone kunnen permitteren hierdoor nu langer op Adek moeten blijven.

OOK INTERESSANT
Bodybuilders Wilson, Soepe en Haakmat naar Fujairah voor Pro World Show

Het is het recht van de studenten om onze tentamens te mogen afleggen en het is de plicht van Adek om de tentamens zodanig te laten plaatsvinden dat elk student in staat is om ze af te leggen.

De “deskundigen” hebben voor het afnemen van de tentamens een zogenaamde ‘protocol online proctoring’ opgesteld dat in feite gewoon een copy paste is van dat van de universiteit van Utrecht, wat de deskundigheid al aangeeft van het bestuur.

De regels die opgenomen zijn, zijn heel erg streng. Zo mag bijvoorbeeld de student pas na 60 minuten zijn of haar plek verlaten voor een toiletbezoek, alhoewel je in je eigen huis bent.

Ook is het zo dat als een student voor maximaal 5 minuten even uit beeld is, ze automatisch uit het tentamen worden gezet (Dit geldt ook voor als de student een internetstoring heeft waardoor hij even uit beeld is).

Wij weten allemaal hoe onbetrouwbaar internetverbindingen kunnen zijn, en dat vooral als je videocall, facetime, skype enz. op je mobiel doet het vaker vast zit of glitcht.

In zo een situatie is het helemaal niet de schuld van de student, maar dan nog wordt hij volgens de regels uit het tentamen gezet.

Het is ook niet realistisch om te verwachten van de studenten dat terwijl wij helemaal gefocust zijn op het maken ons tentamen, dat wij dan ook tegelijkertijd steeds checken of we wel goed in beeld zijn, of dat we steeds moeten stoppen met werken om ons mobiel te reconnecten als hij vast zit.

Ook moet via de camera van de mobiel, de student, zijn laptop en ook de werkbladen duidelijk zichtbaar zijn. Dit is wel mogelijk, maar wanneer de studenten dit voor doen dan wordt het steeds afgekeurd.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Pasgeboren baby drijvend in doos ontdekt op rivier

Ze willen dat de surveillanten duidelijk op de werkbladen moeten zien en als de camera zodanig gezet wordt, dan wordt er gezegd dat de student niet volledig in beeld is.

OOK INTERESSANT
Moeder brengt jonge kinderen opzettelijk brandwonden toe

Indien de student volledig in beeld is, wordt er gezegd dat hij niet met zijn rug naar de camera toe mag zitten, of dan is de camera te ver om op het laptopscherm te zien. Dit alles is zo frustrerend voor de studenten.

Het FTeW-bestuur snapt niet dat niet alle studenten beschikken over een eigen kamer, een groot bureau of een extra tafel speciaal om hun mobiel op te zetten.

Indien de student geen andere keuze heeft dan in de voorkamer te werken, wordt gezegd dat niemand anders in die ruimte mag zijn of er geen stemmen hoorbaar mogen zijn.

Als dit alles nog niet genoeg is, staat er in het reglement, dat ook al heeft de student aan alle eisen voldaan dan nog kan het tentamen ongeldig verklaard worden.

Indien de examencommissie tijdens het kijken naar de recording vindt dat de student “verdacht” gedrag vertoont, als te veel naar één kant van de ruimte kijken, zal het tentamen van zo een student ongeldig worden verklaard.

Dit ondanks het feit dat er geen bewijs is van fraude, en dat er voor het begin van elke tentamen een grondig controle wordt gedaan van de ruimte waarin de studenten zich begeven en ook de camera’s continu aan blijven.

Het gaat hierbij erom dat het FTeW- bestuur en de respectievelijke RC’s slechts hun werk af willen hebben, zonder even na te gaan of de studenten mentaal wel voorbereid zijn om in 2 weken tijd een tentamenperiode van 3 weken af te leggen.

Ze denken er niet aan hoe de studenten zich binnen 2 weken zullen voorbereiden op het maken van 5 of meer vakken, waarvan de leerstof erg veel is.

Het moet nu wel eens ophouden dat het bestuur denkt dat ze met “robots” te maken heeft.

FTeW-studenten

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]