Structuren Pertjajah Luhur niet eens met handelingen groep Sapoen/Chitan

Structuren van de Pertjajah Luhur (PL) hebben tijdens een gisteren gehouden informatieavond duidelijk te kennen gegeven het niet eens te zijn met de handelingen van de groep Sapoen/Chitan. Zij hebben aangegeven erg teleurgesteld te zijn in de keuzes die beide heren en de hervormingsgroep hebben gemaakt.

Daarover krijgen ze heel vaak klachten van de bewoners in de buurt waar zij wonen. Zo wordt de coördinator van de partij in Saramacca regelmatig staande gehouden door mensen die zeggen, dat ze op een andere partij of persoon zouden hebben gestemd, als ze vooraf hadden geweten dat Diepakkoemar Chitan de stap zou nemen de Nationale Democratische Partij (NDP) te ondersteunen.

“Ik vind het heel erg wat hij heeft gedaan. Je moet toch principes hebben? Ik heb dag en nacht gewerkt om hem (als parlementariër) binnen te brengen,” hield ze de structuren voor.

Het hoofdbestuur van de PL besloot de informatieavond te houden om de structuren van de partij op de juiste manier in te lichten over de zaken die zich in de afgelopen maanden hebben afgespeeld en geleid hebben tot een breuk tussen de groep-Sapoen en het hoofdbestuur. PL-voorzitter Paul Somohardjo merkte op dat “de overlopers opzettelijke verkeerde informatie geven.”

Hij garandeerde de structuren dat het overgrote deel van de kernen en dr- en rr-raden nog steeds achter het hoofdbestuur staat. Zo heeft hij van Nickerie de bevestiging dat geen enkele kern en rr-lid is overgelopen. Volgens de lijsten zijn slechts vier van de 29 dr- en rr-leden de groep Sapoen/Chitan gaan steunen, maar staat de rest achter het hoofdbestuur. In Saramacca, waar de groep Sapoen/Chitan recent een meeting heeft gehouden, blijkt volgens de PL-voorzitter alleen Creola achter de groep te staan, terwijl in Mariënburg ook één rr-lid overstag is gegaan.

Volgens de PL-voorzitter zou zonder de VHP Sapoen niet binnen zijn, want de kiesdeler voor Wanica is iets meer dan 7000. Sapoen heeft ruim 5000 stemmen gekregen. Hetzelfde geldt voor Chitan, die dankzij de NPS is binnen gekomen.

“Dus het is geen verlies als in plaats van Chitan en Sapoen een NPS-er en VHP-er binnenkomen. Je bent bij PL hier óf je bent bij de overlopers. Je kunt niet weggaan met de stem van het volk. Niemand zal de PL meer vertrouwen. Dat is de strijd die we leveren, voor geloof en vertrouwen van het volk. Niet om geld,” zei Somohardjo.

De voorzitter van de PL zei dat er een aantal veranderingen zullen komen. Zo zullen alle middelen die binnenkomen door een commissie worden bekeken, waarna bepaald wordt waar het aan wordt besteed. Somohardjo kondigde ook aan dat binnenkort een bestuursaanvulling zal plaatsvinden.

In de komende periode zullen alle lidmaatschapskaarten worden vernieuwd. De herdenking van 125 jaar Javaanse Immigratie op zondag 9 augustus aanstaande kwam ook ter sprake. Zoals jaarlijks het geval is, zal de herdenking op Mariënburg plaatsvinden. Tot de verschillende activiteiten die op programma staan, behoort ook de kranslegging bij het monument op de voormalige plantage.

Overige berichten